224-0220/01 – Mechanika podzemních konstrukcí (MPK)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenta syntetizovat znalosti z různých oblastí širšího zaměření (mechanika hornin a zemin, teorie pružnosti a pevnosti, ražení podzemních děl, statika, betonové a ocelové konstrukce), navrhovat bezpečné a ekonomicky efektivní podzemní konstrukce, správně analyzovat a interpretovat reálné chování podzemních konstrukcí a porovnávat výsledky získané in-situ s teoretickými výpočty dle různých výpočetních metod a s výsledky získanými matematickým modelováním. Jednou z významných dovedností je rovněž provádět predikci chování určité podzemní konstrukce v daném horninovém prostředí a v daných podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se detailně zabývá problematikou statického posuzování a navrhování podzemních konstrukcí, zajišťujících stabilitu, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl. Na základě hodnocení stavu napětí a deformace v okolí podzemního síla vymezuje základní výpočtové postupy pro stanovení zatížení výztuže (ostění), zabývá se klasifikací výpočtových metod, jejich předpoklady a omezeními a věnuje značnou pozornost otázkám statiky podzemních konstrukcí všech typů, vč. kotvení a zpevňování hornin. prostředí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá podrobné poznatky o stabilitě podzemních děl, statice jejich výztuží a metodách navrhování a posuzování těchto konstrukcí. Naučí se samostatně řešit základní problémy stability podz. děl a posuzování výztuží na základě systémového přístupu k hodnocení výpočtových metod a kvality hornin. prostředí. Ovládne některé softwarové produkty a naučí se je samostatně používat a hodnotit spolehlivost výsledků.

Povinná literatura:

Aldorf,J.:Mechanika podzemních konstrukcí, VSB-TU Ostrava, 1999.

Doporučená literatura:

Aldorf a kol.: Podzemní stavby a zakládání staveb - vybrané kapitoly. ES VŠB-TU Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

6 dílčích programů, 1 komplexní program

E-learning

Není součástí výuky.

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
224-0207 PS Podzemní stavitelství Doporučená
224-0226 GS Geotechnické stavby Doporučená
228-0202 SSKI Statika stavebních konstrukcí I Doporučená
228-0203 SSKII Statika stavebních konstrukcí II Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam a obsah disciplíny, stav napětí a deformace v bodě tělesa 2. Základní soustavy rovnic mechaniky kontinua ( rovnice rovnováhy, rovnice kompatibility apod.) 3. Airyho funkce napětí 4. Podmínky plasticity a porušení 5. Základní vztahy z reologie a reologického modelování 6. Stav napjatosti v okolí výlomů, přetváření nevyztužených podz. děl, stabilizační napětí. 7. Klasifikace výpočetních metod stability a zatížení ostění. 8. Objektivní faktory stability podzemních děl 9. Subjektivní faktory stability podzemních děl 9. Klenbové teorie výpočtu zatížení ostění díla 10. Deformační metody totální stability díla 11. Deformační metody parciální stability díla 12. Inženýrské metody pro stanovení zatížení 13. Statické řešení výztuže podzemních děl (staticky určité i staticky neurčité podzemní konstrukce) 14. Statický výpočet ostění ze stříkaného betonu a svorníků

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  18 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  20 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  15 3
Rozsah povinné účasti: Účast 70% na výuce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: min. 3x účast na cvičeních v průběhu semestru, zpracování zadaných projektů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2015/2016 zimní