224-0220/02 – Mechanika podzemních konstrukcí (MPK)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenta syntetizovat znalosti z různých oblastí širšího zaměření (mechanika hornin a zemin, teorie pružnosti a pevnosti, ražení podzemních děl, statika, betonové a ocelové konstrukce), navrhovat bezpečné a ekonomicky efektivní podzemní konstrukce, správně analyzovat a interpretovat reálné chování podzemních konstrukcí a porovnávat výsledky získané in-situ s teoretickými výpočty dle různých výpočetních metod a s výsledky získanými matematickým modelováním. Jednou z významných dovedností je rovněž provádět predikci chování určité podzemní konstrukce v daném horninovém prostředí a v daných podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se detailně zabývá problematikou statického posuzování a navrhování podzemních konstrukcí, zajišťujících stabilitu, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl. Na základě hodnocení stavu napětí a deformace v okolí podzemního síla vymezuje základní výpočtové postupy pro stanovení zatížení výztuže (ostění), zabývá se klasifikací výpočtových metod, jejich předpoklady a omezeními a věnuje značnou pozornost otázkám statiky podzemních konstrukcí všech typů, vč. kotvení a zpevňování hornin. prostředí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá podrobné poznatky o stabilitě podzemních děl, statice jejich výztuží a metodách navrhování a posuzování těchto konstrukcí. Naučí se samostatně řešit základní problémy stability podz. děl a posuzování výztuží na základě systémového přístupu k hodnocení výpočtových metod a kvality hornin. prostředí. Ovládne některé softwarové produkty a naučí se je samostatně používat a hodnotit spolehlivost výsledků.

Povinná literatura:

Aldorf,J.:Mechanika podzemních konstrukcí, VSB-TU Ostrava, 1999.

Doporučená literatura:

Aldorf a kol.: Podzemní stavby a zakládání staveb - vybrané kapitoly. ES VŠB-TU Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

6 dílčích programů, 1 komplexní program

E-learning

Není součástí výuky.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
224-0207 PS Podzemní stavitelství Doporučená
224-0226 GS Geotechnické stavby Doporučená
228-0202 SSKI Statika stavebních konstrukcí I Doporučená
228-0203 SSKII Statika stavebních konstrukcí II Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam a obsah discipliny, stav napětí v bodě tělesa. 2. Stav napětí a deformace tělesa, matemat. rovnice mechaniky kontinua, Airyho funkce. 3. Reologie hornin, podmínky pevnosti materiálů, konstitutivní modely. 4. Stav napjatosti v okolí výlomů. 5. Přetváření nevyztužených podz. děl, stabilizační napětí. 6. Klasifikace výpočetních metod stability a zatížení výztuže. 7. Statické řešení výztuže podzemních děl. 8. Navrhování výztuží ze SB, svorníků a kombinací SB s jinými druhy. 9. Dimenzování výztuže podle mezních stavů. 10. Konstrukce výztuží dřevěných, ocelových, betonových a železobetonových. 11. Prostorové konstrukce - výztuže křížů, odboček a vidlic. 12. Kritická hloubka podzemních děl a její význam pro navrhování výztuží, vliv podrubání a nadrubání. 13. Rezerva - přednáška pozvaného odborníka z praxe. Cvičení: 1. Procvičování základních úloh ze statiky a pružnosti - charakteristiky průřezů. 2. Výpočet deformací staticky určitých konstrukcí. 3. Trojkloubový oblouk, vnitřní síly a deformace - 1. program. 4. Pevnost hornin. 5. Stav napjatosti v okolí podzemních děl. 6. Stabilizační napětí - 2. program. 7. Výpočet zatížení výztuže podle zásad klasifikace metod. 8. Staticky neurčité výztužní konstrukce. 9. Dtto + statické řešení opěr výztuže tunelu. 10. Programový systém VÝZTUŽ. 11. Programové systémy MUSCH, TUNKOT - stanovení oblasti porušení v okolí díla. 12. Komplexní program - zadání - 3. program. 13.-14. Konzultace a řešení úkolů. Multimediální pomůcky použité k výuce: Ve výuce je standardně využíván zpětný projektor a řada softwarových produktů vlastní i zahraniční provenience.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní