224-0225/01 – Podzemní stavitelství (PS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je doplnění již získaných informací z předcházejícího studia. Předmět volně navazuje na zvládnuté předměty bakalářského stupně. Cílem předmětu je zaměřit se na některé vybrané druhy staveb a technologií běžně používaných ve světě. Dále rozšiřuje základní informace získané bakalářským stupněm. Dále vede již k praktickému a samostatnému aplikování informací získaných studiem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazujícího studia je jedním ze základních předmětů kdy se studentí dozví o technologiích využívaných při výstavbě podzemích staveb. Předmět již není zaměřen na jednotlivé technologie, ale směřuje do jednotlivých oblastí podzemícho stavitelství. Zvlášť důraz je dbán na soudobé razící metody pro výstavbu ražených podzemních děl, ale také na moderní postupy při výstavbě v otevřené stavební jámě. Dále jsou to možné kombinované metody výstavby, stavby budované řízenými tunelovacími stroji, stavby naplavované apod. Obsahem předmětu jsou také městské stavby pro vedení inženýrských sítí (kolektory) a příprava staveniště ražených staveb (portálové části). V rámci předmětu jsou vyučovány metody pro prostorové numerické modelování.

Povinná literatura:

1. Klepsatel,F. Výstavba tunelů ve skalních horninách. Jaga Bratislava 2003trava 2. Turček. P, Klepsatel., F. Podzemné stavby I. Bratislaba: STU, 2004. ISBN: 80-227-2273-1. 3. Barták, J.: Podzemní stavby. ČVUT Praha 4. Hulla, J. a kol.: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Jaga 2002

Doporučená literatura:

Časopis " Tunel" -čtvrtletník CZTA (czech tunnelling association)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Poviné absolvování předmětů: mechanika podzemích konstrukcí, geotechnický monitoring, geotechnické stavby

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do podzemího stavitelství. 2. Geotechnický průzkum pro podzemní stavby 3. Nová rakoustaká tuneloví metoda 4. Moderní tunelovací postupy- ADECO, NTM, MOV 5. Izolace - materiály (fólie, nástřiky), větrací systémy dopravních staveb 6. Portály podzemích staveb 7. Vedení inženýrských sítí 8. Mikrotuneling - řízené metody ražení 9. Výstavba městských podzemních staveb hloubením 10. Metro - typy, projekční požadavky, stanice 11. Mechanizované ražení 12.-14. Přednáška odborníka, návštěva stavby, video ukázky Cvičení: 1.-3. týden: Klasifikační systémy (Prot.,Terzaghi,RQD,RMR, RSM,QTS, Q index, GSI) 4. Zadání semestrálního projektu - výstavba koletoru 5. Klenbové teorie (Cimbarevič,Salustowič, Suquet) 6. Povrchové deformace, tlak na dno výrubu 7.-14. Satické posouzení průřezu tunelu a výztuže pomocí programových systémů (GEO MKP, Midas).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní