224-0226/02 – Geotechnické stavby (GS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními kategoriemi geotechnických staveb prováděných z povrchu, nebo na povrchu a geotechnickými konstrukcemi, které jsou neoddělitelnou součástí těchto staveb. Posluchač získá znalosti, které mu zajistí dostatečnou orientaci v problematice, jsou nezbytné pro jeho samostatnou praktickou práci, rozvíjení vlastních odborných poznatků i další jejich prohlubování samostudiem z odborné literatury.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou následující témata.: základní terminologie, klasifikace geotechnických staveb, podrobně jsou rozvedeny geotechnické stavby hloubené z povrchu (jámy, zářezy, odkopy, koryta), sypané (násypy dopravních komunikací, hrází, přehrad, výsypky, skládky, polštáře, zásypy). Pozornost je věnována geotechnickým okolnostem, za kterých jsou stavby realizovány, metodám a technologiím jejich provádění, dále nezbytným geotechnickým konstrukcím, které jsou jejich součástí.

Povinná literatura:

Aldorf, J. a kol.: Geotechnické stavby. Učební text. ES VŠB Ostrava 1984 Hulla, J. a kol.: Zakladanie stavieb. ALFA Bratislava 1987

Doporučená literatura:

Rozsypal, A.: Kontrolní sledování v geotechnice. Jaga Group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-44-3 Hulla, J, Turček, P., Baliak, F., Klepsatel, F.: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Jaga Group, Bratislava 2002, ISBN 80-88905-42-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí plnit povinnosti předepsané platnými studijními předpisy. 70% účast na cvičeních, splnění programu úkolů cvičení

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod, vymezení termínů geotechnika a geotechnická stavba, rozdělení geotechnických staveb. 2. IG průzkum pro účely geotechnických staveb. 3. Výkopové geotechnické stavby - jámy, rýhy a zářezy, dovodnění jam. 4. Zajišťování stability stěn a dna výkopových geotechnických konstrukcí, zásady a postupy výpočtů stabilizačních konstrukcí. 5. Sypané geotechnické konstrukce - násypy dopravních a vodohospodářských staveb, skládky, odvaly, výsypky, apod. 6. Zhutňování, konsolidace a ztužování - armování zemin, opěrné konstrukce. 7. Zásady a postupy výpočtu sypaných geotechnických konstrukcí - únosnost podloží, stabilita tělesa násypu, návrh a posouzení opěrných konstrukcí. 8. Speciální technologie úpravy a změn vlastností prostředí. 9. Sanace ploch svahů, násypů a podloží základových konstrukcí staveb, apod. 10. Zemní práce a stroje pro zemní práce. 11. Modelování chování geotechnických staveb v procesu jejich návrhu, realizace a exploatace. 12. Monitoring geotechnických staveb. 13. Environmentální dopady geotechnických staveb. Cvičení: 1. Výpočet hloubky vetknutí nerozepřené štětovnicové stěny a kontrola její únosnosti. 2. Výpočet hloubky vetknutí nerozepřené štětovnicové stěny za předpokladu, že hladina podzemní vody je na úrovni dna jámy: a) stěna je vetknuta v nepropustné vrstvě; b) voda může proudit pod patou stěny. 3. Výpočet hloubky vetknutí rozepřené pažící stěny za podmínek volné paty a bez přítomnosti podzemní vody. 4. Posouzení stability násypu. 5. Posouzení stability svahu násypu ztuženého - armovaného geomřížemi. 6. Návrh sanace sesuvu. Multimediální pomůcky použité k výuce: Odborný výklad na přednáškách je podpořen audiovizuálními prostředky. Standardní, trvale používanou pomůckou je zpětný projektor k promítání transparentních předloh (folie). Výuku doplňuje příležitostná prezentace video záznamů, s cílem dokumentovat přednášenou problematiku reálnou skutečností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Účast 70% na výuce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: min. 3x účast na cvičeních v průběhu semestru, zpracování zadaných projektů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2009/2010 zimní