224-0226/06 – Geotechnické stavby (GS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními kategoriemi geotechnických staveb prováděných z povrchu, nebo na povrchu a geotechnickými konstrukcemi, které jsou neoddělitelnou součástí těchto staveb. Posluchač získá znalosti, které mu zajistí dostatečnou orientaci v problematice, jsou nezbytné pro jeho samostatnou praktickou práci, rozvíjení vlastních odborných poznatků i další jejich prohlubování samostudiem z odborné literatury.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou následující témata.: základní terminologie, klasifikace geotechnických staveb, podrobně jsou rozvedeny geotechnické stavby hloubené z povrchu (jámy, zářezy, odkopy, koryta), sypané (násypy dopravních komunikací, hrází, přehrad, výsypky, skládky, polštáře, zásypy). Pozornost je věnována geotechnickým okolnostem, za kterých jsou stavby realizovány, metodám a technologiím jejich provádění, dále nezbytným geotechnickým konstrukcím, které jsou jejich součástí.

Povinná literatura:

Aldorf, J. a kol.: Geotechnické stavby. Učební text. ES VŠB Ostrava 1984 Hulla, J. a kol.: Zakladanie stavieb. ALFA Bratislava 1987

Doporučená literatura:

Rozsypal, A.: Kontrolní sledování v geotechnice. Jaga Group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-44-3 Hulla, J, Turček, P., Baliak, F., Klepsatel, F.: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Jaga Group, Bratislava 2002, ISBN 80-88905-42-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí plnit povinnosti předepsané platnými studijními předpisy. 70% účast na cvičeních, splnění programu úkolů cvičení

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Anotace: Obsahem předmětu jsou následující témata.: základní terminologie, klasifikace geotechnických staveb, podrobně jsou rozvedeny geotechnické stavby hloubené z povrchu (jámy, zářezy, odkopy, koryta), sypané (násypy dopravních komunikací, hrází, přehrad, výsypky, skládky, polštáře, zásypy). Pozornost je věnována geotechnickým okolnostem, za kterých jsou stavby realizovány, metodám a technologiím jejich provádění, dále nezbytným geotechnickým konstrukcím, které jsou jejich součástí. Osnova: Tematické okruhy přednášek 1.Úvod, vymezení termínů geotechnika, geotechnická konstrukce (GK), geotechnická stavba (GS), rozdělení geotechnických staveb, životní cyklus GS 2.Hloubené GS – jámy, zářezy; odkopy, koryta, metody zajišťování vertikálních stěn a dna hloubených GS (pažící systémy); systémy odvodnění staveniště 3.Sypané GS – výsypky, skládky, odkaliště, sypané hráze a přehrady 4.Sypané GS – násypy dopravních komunikací; konstrukce násypu; materiály násypů, metody jejich úpravy (hutnění, konsolidace, stabilizace pojivy); zajišťování svahů násypů; metody úpravy podloží násypů; objekt v násypu (propustek); přechodová oblast; poruchy násypů, sanace poruch násypu, rekonstrukce násypu 5.Sanační GK – sanace sesuvů, skalních stěn, sanace podloží základových konstrukcí, řešení havarijních situací na GS 6.Technologické operace výstavby GS - přípravné operace - příprava infrastruktury staveniště, vytyčování, přeložky sítí, odstranění vegetace, sejmutí ornice, odvodnění staveniště 7.Technologické operace výstavby GS - Výkonné operace (zemní práce) – těžba, doprava, ukládání; technologické prostředky k jejich provádění (zemní stroje), sestavy zemních strojů při zemních pracích, součinnost zemních strojů při hloubení stavebních jam a sypání násypů dopravních komunikací 8.Technologické operace výstavby GS - dokončovací operace 9.Výstavba produktovodů, podpovrchových inženýrských sítí výkopovými 10.Bezpečnost, předpisy, normy pro provádění GS Program cvičení 1.Úvod 2.Návrh výkopů stavební jámy polyfunkční budovy 3.Výpočet objemů výkopů 4.Návrh technologie výkopových prací – těžba a doprava, pracovní sestava 5.Časoprostorový graf výkopových prací 6.Návrh počtu dopravních prostředků k odvozu vytěžené zeminy 7.Konzultační cvičení k tématům (2 – 6) 8.Návrh metody zajištění - pažení stěn stavební jámy, množství pažících prostředků 9.Statický výpočet pažení stavební jámy 10.Návrh technologie, postup a časový harmonogram provádění pažení 11.Návrh systému odvodnění dna jámy 12.Konzultační cvičení k předchozím tématům (8 – 11) 13.Rezerva 14.Zápočet Povinná literatura: Aldorf, J. a kol.: Geotechnické stavby. Učební text. ES VŠB Ostrava 1984 Hulla, J. a kol.: Zakladanie stavieb. ALFA Bratislava 1987 SMOLCZYK,U.(2003). Geotechnical Engineering Handbook, Vol.3 Elements and Structures, Ernst&Sohn Doporučená literatura: Rozsypal, A.: Kontrolní sledování v geotechnice. Jaga Group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-44-3 Hulla, J, Turček, P., Baliak, F., Klepsatel, F.: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Jaga Group, Bratislava 2002, ISBN 80-88905-42-7 Coduto, D. P.: Geotechnical Engineering Principles and Practices. Prentice_Hal, Inc. 1999, ISBN 0-13-576380-0 Vanicek, I., Vanicek, M.: Earth Structures In Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, Berlin 2008, ISBN: 978-1-4020-3963-8

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Student musí splnit povinnosti předepsané platnými studijními předpisy. 70% účast na cvičeních, splnění programu úkolů cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování zadaných úkolů z teoretických výpočtových cvičení a absolvování praktických cvičení, nebo zpracování seminární práce na určené téma, pokud je tato aktivita obsahem cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.