224-0227/01 – Silniční a geotechnická laboratoř (S&GL)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu silniční a geotechnická laboratoř student získá dovednosti v základních typech zkoušek, vyhodnocení a aplikaci výsledků měření. Jedná se o zkoušky typu: zeminy: modifikovaná proctorova zkouška, CBR, lehká dynamická deska, statická zatěžovací deska, dynamická penetrace; asfalty: penetrace jehlou, metoda kroužek a kulička, zkouška kyvadlem TRRL.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět se zabývá praktickými ukázkami měření, které se nejčastěji používají při výstavbě liniových staveb. Naprostá většina obsahu se věnuje praktickým měřením. Cílem tohoto předmětu je rozšířit informace a praktické dovednosti z oblastí vlastností zemin,způsobů stanovování základních charakteristik zeminového podloží vozovek. Předmět se zabývá problematikou vodního režimu v podloží vozovek, vlivy promrzání. Dalším zájmovou oblastí předmětu je problematika stability násypových těles a zářezů, možnosti matematického modelování této stabilitní problematiky a zásady a metody geotechnického monitoringu v silničním stavitelství.

Povinná literatura:

GSCHWENDT, I. Vozovky. Konštrukcie a ich dimenzovanie. Jaga Group, Bratislava, 1999. ISBN 80-88905-14-1. POLIAČEK, I., GSCHWENDT, I. Mechanika vozoviek. Navrhovanie vozoviek cestných komunikácií. I. Vyd. Slovenská vysoká škola technická, Bratislava 1990, 243 s. ISBN 80-227-0263-3 ČSN EN 1997-2 : 2008. Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí – část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. Praha: Český normalizační institut, 2008. 152 s.

Doporučená literatura:

GSCHWENDT, I. a kol. Mechanika vozoviek. STU Bratislava, 1992 ČSN EN 1997-1 : 2006. Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná pravidla. Praha: Český normalizační institut, 2006. 138 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování elaborátů k provedeným laboratorním a polním zkouškám, včetně vyhodnocení naměřených dat a jejich interpretace.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená
224-0208 ZSP Zakládání ve složitých podmínkách Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: 1. Návrh nestmelených vrstev vozovky. 2. Laboratorní určování zákl. zkoušek kameniva - optimální křivka zrnitosti. 3. Laboratorní určování zákl. zkoušek kameniva - zkouška pevnosti. 4. Laboratorní určování zákl. zkoušek kameniva - zkouška CBR (California bearing ratio). 5. Laboratorní určování zákl. zkoušek kameniva - objemová hmotnost a hustota. 6. Laboratorní určování zákl. zkoušek kameniva - tvarový index. 7. Laboratorní určování zákl. zkoušek kameniva - nasákavost. 8. Laboratorní určování vlastností bitumínových pojiv. 9. Laboratorní zkoušky cementobetonových směsí a jejich návrh - pevnostní. 10. Laboratorní zkoušky cementobetonových směsí a její¨ich návrh - reologické. 11. Měření modulu deformace podloží vozovek. 12. Nedestruktivní zkoušky materiálů pro stavbu vozovek. 13. Měření in situ pro kontrolu stavu vozovek. Multimediální pomůcky použité k výuce: zpětný projektor, datavideoprojektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Laboratorní práce Laboratorní práce 35  18 3
        Projekt Projekt 35  18 3
        Písemka Písemka 30  15 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.