224-0228/01 – Statika a dynamika geotechnických staveb (SDGS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem discipliny je naučit studenta aplikovat návrhové a metodické postupy využívání Eurokódu č. 7 na základě znalostí statiky,dynamiky a problematiky technického obsahu geotechnických konstrukcí. Syntéza poznatků ze základních geotechnických a fyzikálních disciplin je jedním z hlavních cílů předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět "Statika a dynamika geotechnických staveb" je navazujícím a aplikačním předmětem základních poznatků ze statiky, stavební mechaniky a pružnosti a pevnosti do oblasti geotechniky, především do oblasti podzemních konstrukcí a konstrukcí zabezpečujících stabilitu skalních stěn svahů násypů a zářezů, kotvení hornin a vyztužování zemních konstrukcí. Velká pozornost je věnována statice pažení výkopů a zabezpečení stavebních jam. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá schopnost navrhování jednodušších a středně složitých konstrukcí zabezpečujících stabilitu svahů a stěn stavebních jam, přirozených svahů a zářezů. Bude schopen využívat standardní softwarové produkty a hodnotit jejich vhodnost pro řešení složitějších úloh statiky a dynamiky geotechnických staveb.

Povinná literatura:

1. Aldorf, J.: Mechanika podzemních konstrukcí. VŠB-TU 1999 2. Hulla, J. a kol.: Mechanika zemín a zakladanie stavieb. ALFA Bratislava 1995 3. Šiška a kol.: základy hornické geotechniky. SNTL Praha 1975 4. Hulla, J. a kol.: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Jaga 2002

Doporučená literatura:

Eurokod EC 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí R. Frank - Designers Guide to EN 1997-1 Eurocode 7: Getechnical design - general rules, London

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinné absolvování předmětů mechanika hornin a geotechnické stavby

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam a obsah discipliny, stav napětí v bodě tělesa, matematické rovnice mechaniky kontinua. 2. Kmitání a vlnění v horninovém prostředí. 3. Reologie a plasticita hornin. 4. Stav napjatosti v okolí výlomů. 5. Výpočetní metody zatížení výztuže tunelů vč. vlivu dynamických faktorů - klasifikace metod. 6. Statické řešení výztuže podzemních staveb a využití výpočetní techniky. 7. Vyztužování geotechnických konstrukcí geosyntetickými materiály (svahy, podloží násypů, opěry mostů). 8. Statické řešení svahů stavebních jam a násypů, vliv odvodňování. 9. Statická řešení konstrukcí štětových, podzemních a pilotových stěn. 10. Statická řešení kotvení geotechnických konstrukcí. 11. Konstrukce pro zajišťování stability svahů násypů a výkopů, přehled komerčních programových systémů; rizika geotechnických staveb. 12. Rezerva. 13. Přednáška statika z praxe - case histories. Cvičení: 1. základní úlohy statiky a pružnosti a pevnosti, průřezové charakteristiky. 2. Stanovení přetvoření statiky určitých konstrukcí, nosníky a oblouky. 3. Trojkloubový oblouk - celková analýza - 1. program. 4. Pevnost hornin, stav napjatosti v okolí tunelů. 5. Stabilizační napětí tunelů a šachtic, mělce založené objekty - zatížení. 6. výpočet staticky neurčitých konstrukcí výztuží a geotechnických staveb, použití VT a programových systémů FEAT, FLAC a PLAXIS - 2. program. 7. dtto 8. Statické řešení geosyntetických výztuží horninových konstrukcí. 9. Úlohy statického řešení opěrných stěn. 10. Statické řešení pažení stavebních jam - 3. program. 11. Kotvy - navrhování a zkoušení. 12. Cvičení na programových systémech GEO4 - FINE. 13. dtto Multimediální pomůcky použité k výuce: Ve výuce jsou využívány připravené fólie pro zpětný projektor, některé instruktážní filmy (zabezpečení svahů, kotvení) a programové systémy pro výpočet pažících konstrukcí, stability svahů a armování zemin (Macaferi, Tensar).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.