224-0229/01 – Podzemní a geotechnické stavby (P&GS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními kategoriemi geotechnických podzemních a povrchových staveb a příslušných geotechnických konstrukcí, které jsou neoddělitelnou součástí těchto staveb. Posluchač získá znalosti, které mu zajistí dostatečnou orientaci v problematice, a které jsou nezbytné pro jeho samostatnou praktickou práci, rozvíjení vlastních odborných poznatků i další jejich prohlubování samostudiem z odborné literatury.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu jsou témata, která pokrývají problematiku výstavby podzemních a geotechnických staveb (GS) a konstrukcí (GK). Dále jsou do předmětu zahrnuty oblasti, které s výstavbou podzemních a geotechnických staveb a konstrukcí úzce souvisí, jakými jsou bezpečnost práce, mimořádné objektivní přírodní jevy, které doprovázejí a ovlivňují jejich výstavbu, environmentální dopady výstavby a existence těchto staveb a konstrukcí na prostředí v jejich okolí, rizika výstavby a ekonomické okolnosti. Tematické okruhy přednášek 1. Úvod, vymezení termínů geotechnika, geotechnická konstrukce (GK), geotechnická stavba (GS), rozdělení geotechnických staveb 2. Podzemní stavby – terminologie, typologie, operace výstavby PS, výlom, zajištění výlomu, doprovodné operace, metody výstavby 3. Geotechnické stavby hloubené z povrchu – jámy, zářezy; odkopy, koryta, metody zajišťování vertikálních stěn a dna hloubených GS (pažící systémy); systémy odvodnění staveniště 3. Geotechnické stavby sypané – výsypky, skládky, odkaliště, sypané hráze a přehrady 4. Geotechnické stavby dopravní – násypy dopravních komunikací; konstrukce násypu; materiály násypů, metody jejich úpravy (hutnění, konsolidace, stabilizace pojivy); zajišťování svahů násypů; metody úpravy podloží násypů; objekt v násypu (propustek); přechodová oblast; poruchy násypů, sanace poruch násypu, rekonstrukce násypu 5. Geotechnické stavby sanační – sanace sesuvů, skalních stěn, sanace podloží základových konstrukcí, řešení havarijních situací na GS 6. Metody výpočtu GK 7. Životní cyklus GS 8. Environmentální dopady GS 9. Observační metoda realizace GS 10. Rizika GS 11. Legislativa, normy, předpisy Program cvičení 1. Úvod 2. Návrh výkopů stavební jámy polyfunkční budovy 3. Výpočet objemů výkopů 4. Návrh technologie výkopových prací – těžba a doprava, pracovní sestava 5. Časoprostorový graf výkopových prací 6. Návrh počtu dopravních prostředků k odvozu vytěžené zeminy 7. Konzultační cvičení k tématům (2 – 6) 8. Návrh metody zajištění - pažení stěn stavební jámy, množství pažících prostředků 9. Statický výpočet pažení stavební jámy 10. Návrh technologie, postup a časový harmonogram provádění pažení 11. Návrh systému odvodnění dna jámy 12. Konzultační cvičení k předchozím tématům (8 – 11) 13. Rezerva 14. Zápočet

Povinná literatura:

Aldorf, J. a kol.: Geotechnické stavby. Učební text. ES VŠB Ostrava 1984 Hulla, J., Turček, P.: Zakladanie stavieb. Jaga Group, Bratislava 1998, ISBN 80-88905-05-2 Klepsatel, F., Kusý, P., Mařík, L.: Výstavba tunelů ve skalních horninách. Jaga Group, Bratislava 2003, ISBN 80-88905-43-5

Doporučená literatura:

Rozsypal, A.: Kontrolní sledování v geotechnice. Jaga Group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-44-3 Hulla, J, Turček, P., Baliak, F., Klepsatel, F.: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Jaga Group, Bratislava 2002, ISBN 80-88905-42-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí plnit povinnosti předepsané platnými studijními předpisy. 70% účast na cvičeních, splnění programu úkolů cvičení

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tematické okruhy přednášek 1. Úvod do problematiky podzemních a geotechnických staveb 2. Terminologie, typologie GS 3. Geotechnické stavby kopané 4. Geotechnické stavby sypané 5. Podzemní stavby 6. Geotechnické konstrukce 7. Navrhování geotechnických konstrukcí 8. Observační metoda 7. Environmentální dopady GS a GK 9. Rizika GS a GK 8. Ekonomika 9. Normy, předpisy Program cvičení 1. Návrh pažení stěny stavební jámy nerozepřenou vetknutou pažící konstrukcí v podmínkách, kdy hladina podzemní vody leží hluboko pod patou pažící konstrukce. 2. Návrh pažení stěny stavební jámy nerozepřenou vetknutou pažící konstrukcí v podmínkách, kdy hladina podzemní vody leží nad dnem jámy a voda neproudí pod patou pažící konstrukce. 3. Návrh pažení stěny stavební jámy nerozepřenou vetknutou pažící konstrukcí v podmínkách, kdy hladina podzemní vody leží nad dnem jámy a voda může volně proudit pod patou pažící konstrukce. 4. Návrh pažení stěny stavební jámy vetknutou pažící konstrukcí, kotvenou na jedné úrovni. 5 Návrh konstrukce ostění podzemního díla Povinná literatura: Aldorf, J. a kol.: Geotechnické stavby. Učební text. ES VŠB Ostrava 1984 Hulla, J. a kol.: Zakladanie stavieb. ALFA Bratislava 1987 SMOLCZYK,U.(2003). Geotechnical Engineering Handbook, Vol.3 Elements and Structures, Ernst&Sohn Doporučená literatura: Rozsypal, A.: Kontrolní sledování v geotechnice. Jaga Group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-44-3 Hulla, J, Turček, P., Baliak, F., Klepsatel, F.: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Jaga Group, Bratislava 2002, ISBN 80-88905-42-7 Coduto, D. P.: Geotechnical Engineering Principles and Practices. Prentice_Hal, Inc. 1999, ISBN 0-13-576380-0 Vanicek, I., Vanicek, M.: Earth Structures In Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, Berlin 2008, ISBN: 978-1-4020-3963-8

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 70% účast na cvičeních a řádně omluvená neúčast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování zadaných úkolů z teoretických výpočtových cvičení a absolvování praktických cvičení, nebo zpracování seminární práce na určené téma, pokud je tato aktivita obsahem cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S01) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S03) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní