224-0231/02 – Podzemní stavitelství (PS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 12+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta se základní strukturou a obsahem podzemnho stavitelství,jeho vazbami na absolvované discipliny stavebního,přírodovědního a geotechnického charakteru.Výuka bude vedena tak,aby student pochopil základní principy výstavby podzemních děl,dovedl aplikovat tyto principy do praxe a získal dostatečné návyky pro řízení výstavby ve složitém přírodním prostředí s využitím analýzy poznatků o tomto prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je základním geotechnickým předmětem systetizujícím předchozí získané poznatky z oblasti rozpojování hornin, technologie ražení a vyztužování podz. děl a dalších disciplin. Kromě problematiky projektování základních parametrů podz. staveb (velikost, tvar) se zabývá především problematikou metod ražení tunelů a kaveren, jejich vyztužováním, větráním a rekonstrukcí a hodnocením ražení tunelů v obtížných přírodních podmínkách (štítování, protlačování, mikrotuneling apod.). Předmět úzce souvisí s předmětem "Mechanika podzemních konstrukcí".

Povinná literatura:

Aldorf a kol.: Podzemní stavby a zakládání staveb - vybrané kapitoly. ES VŠB-TU Ostrava Barták J.: podzemní stavby. ČVUT Praha

Doporučená literatura:

Časopis "Tunel"-čtvrtletník české tunelářské asociace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam podzemního stavitelství pro civilizaci a řešení ekologických úkolů, historie a vývoj podzemních staveb. 2. Rozdělení podzemních staveb; projektové parametry tunelů, IG průzkum a klasifikační systémy. 3. Technologie ražení podzemních staveb, rozdělení, mikrotuneling; další metody. 4. Klasické tunelovací metody. 5. Metody ražení kaveren, hloubené podzemní stavby. 6. NATM - teorie a praxe. 7. Výztuže podzemních staveb, navrhování a realizace. 8. Větrání podzemních staveb, osvětlení. 9. Odvodňování podzemních staveb, izolace proti vodě. 10. Rekonstrukce podzemních staveb, diagnostika staveb. 11. Monitoring v podzemním stavitelství. 12. Organizace a bezpečnost práce v podzemním stavitelství. 13. Vlivy tunelování na povrch. 14. Přednáška odborníků z praxe, rizika podzemních staveb, financování. Cvičení: 1.-3. týden: Tunelářské systémy klasifikace horninového prostředí. 4. Projektové zásady a parametry pro podzemní stavby (silniční a železniční tunely, kolektory, štoly). 5. návrh ražení a vyztužení průzkumné štoly vč. harmonogramu ražení - 1. program 6. dtto 7. Statické posouzení průřezu tunelu a výztuže pomocí programových systémů (Tunel, Plaxis, Flac). 8. dtto 9. Zadání komplexního programu pro ražení tunelu (silniční tunel, železniční tunel, kolektor) - 2. program

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku