224-0237/01 – Geomechanika (GEOM)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SNU02 doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem přednášek jsou následující témata: Úvod, význam, základní pojmy; Vlastnosti stavebních jednotek horninového masivu (fyzikální, fyzikálně-mechanické, technologické, přetvárné, reologické); Charakteristika geostatického a původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu; Změny v horském masivu v okolí dlouhých důlních děl; Klasifikace porušenosti horského masivu (inženýrské klasifikační systémy); Činitelé ovlivňující zjišťování mechanických vlastností, vliv měřítka vzorku, mechanická anizotropie hornin; Změna napěťového stavu a deformační poměry při exploataci nerostů; Výztuž dlouhých důlních děl a její působení; Anomální geomechanické jevy v horninovém masivu; Metody zpevňování horninového masivu (injektáž, kotvy); Principy modelování v geomechanice – matematické modelování, fotoelasticimetrické modelování, modelování ekvivalentními materiály; Zásady měření napěťových a deformačních změn v horninovém masivu, geomechanický monitoring.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Aldorf J.: Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB-TU Ostrava 1999 Pruška J.: Geomechanika, Mechanika hornin, skripta ČVUT Praha, 2002,

Doporučená literatura:

Pauli J. & Holoušová T.: Mechanika hornin, Laboratorní zkoušky, skripta ČVUT Praha, 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou žádneé speciální požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem přednášek jsou následující témata: Úvod, význam, základní pojmy; Vlastnosti stavebních jednotek horninového masivu (fyzikální, fyzikálně-mechanické, technologické, přetvárné, reologické); Charakteristika geostatického a původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu; Změny v horském masivu v okolí dlouhých důlních děl; Klasifikace porušenosti horského masivu (inženýrské klasifikační systémy);

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní