224-0239/01 – Ražení a vyztužování podzemních a hornických děl (RVPHD)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Lukáš Ďuriš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení s technologii ražení podzemních děl zejména malých příčných rozměrů(kolektory,štoly,vodovodní a stokové objekty,překopy a štoly) se zaměřením na klasické ražení pomocí vrtacích a trhacích prací. Součástí je návrh a dimenze výztužní konstrukce,strojní vybavení čelby a stanovení technologických časů trvání jednotlivých operací razícího cyklu. Dále se věnujeme technologii kontinuálního ražení pomocí výložníkových razících strojů,tunelovacích strojů a razících štítů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavním tématem předmětu je seznámení s problematikou podzemních výztužních konstrukcí a jejich technologii výstavby. Jsou zde definovány základní požadavky na navrhování podzemích a důlních děl. Výztuže jsou rozděleny podle jednotlivých materiálů a jejich plošného působení. Jsou zde definovány parametry svorníků a svorníkové výztuže. Předmět také řeší technologii výstavby horizontálních liniových děl (štol) konvečním způsobem ražby. Jsou rozebrány jednotlivé operace razícího cyklu a strojní prostředky využívané při ražbě. Součástí předmětu je i úvod ke kontinulálnímu způsob ražení podzemních děl.

Povinná literatura:

K. Exner: Ražení důlních děl I., II., VŠB Ostrava ES 1988 K. Exner: Návody ke cvičením z ražení, VŠB Ostrava ES 1983 K. Exner, M. Chudek et all: Algoritmizace a programování technických výpočtů v ražení podzemních děl

Doporučená literatura:

Pravda, V., Bětík, J. Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii. Jesenice u Prahy: Montanika o.s., 2010. ISBN: 978-80-254-8542-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu trhací práce. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek: - Podzemní dílo, jeho funkce a základní parametry - tvar a průřez. - Horninový masiv a jeho klasifikace pro ražení podzemních děl. - Výztužní materiály a konstrukce. - Svorníková výztuž, injektáže - Stabilita důlních děl a výpočet výztužní konstrukce díla. - Základní rozdělení metod ražení podzemních děl a volba optimální metody. - Hlavní a vedlejší operace razícího cylu klasického ražení. - Organizace práce při ražení, využití výpočetní techniky, technická dokumentace ražení. - Ražení v anomálních podmínkách. - Ražení úklonných podzemních děl. - Ražení proniků podzemních děl - odbočky, kříže, vidlice. - Ražení prostorných důlních děl a podzemních staveb velkých průřezů. - Základní kriteria mechanického rozpojování podzemních děl. - Ražení výložníkovými razícími stroji - kombajny. - Ražení tunelovacími (plnoprofilovými stroji a razícími štíty. Témata cvičení: Návrh parametrů dřevěné rámové výztuže podzemního díla (malý průřez, malá hloubka pod povrchem). Návrh parametrů plošné betonové výztuže pro podzemní dílo kruhového průřezu raženého ve velké hloubce. Komplexní návrh klasické technologie pro ražení podzemního díla menšího příčného průřezu: - návrh a výpočet výztužní konstrukce (ocelová rámová výztuž) - technologický postup trhacích prací - návrh strojního vybavení a výpočet technologických časů hlavních operací razícího cyklu (vrtání, odstřel, odkliz rubaniny (nakladač, pásový dopravník), vyztužování) - pomocné operace razícího cyklu (separátní větrání, voda, vzduch, výstroj) Komplexní návrh technologického postupu při klasickém ražení liniového podzemního díla s průřezem větším 16 m2: - návrh a výpočet výztužní konstrukce (samostatná svorníková výztuž) - technologický postup trhacích prací - návrh strojního vybavení a výpočet technologických časů hlavních operací razícího cyklu (vrtání, odstřel, odkliz rubaniny (přehazovací nakladač, kolejové odtěžení), vyztužování) - pomocné operace razícího cyklu (separátní větrání, voda, vzduch, výstroj)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student je povinen se účastnit pravidelných konzultací v rozsahu min. 50% výuky v semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní