224-0240/01 – Physical Geodesy and Geophysics (FGG)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Master the content of the course by the annotation. Students learn to apply especially gravimetric methods and selected geophysical methods in geodesy and surveying in mining.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject represents theory of Earth’s physical fields, especially about Field of Gravity ans its influence on geodetic values. Next there is description of some geophysical methods used in Engineering and Mining Survey.

Compulsory literature:

Mareš, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky. SNTL, Praha, 1990, 677 s. Zeman, A.: Fyzikální geodézie. Skripta ČVUT, Praha, 1998. Llibourtry, L.: Quantitative geophysics and geology. Springer, Praxis Publishing Ltd, Chichester, UK, 2000, 480 p.

Recommended literature:

Hvoždiara, M., Prigancová, A. ZEM – naša planéta. Veda/vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1989, 159 s. Gupta, H.K.: Encyclopedia of solid Earth geophysics. Springer, 2011, 1530 p. Lowrie, W.: Fundamentals of Geophysics. Cambridge University Press, 2007, 381 p. http://igdm.vsb.cz/igdm/materialy/Geofyzikalni_monitoring.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvod. Postavení geofyziky v geodetických disciplinách a hornictví 2. Tíhové pole Země. Tíhový potenciál a geoid. Tíhová měření a jejich zpracování. Anomální tíhové pole. Vliv tíhového pole na geodetické veličiny. Zížnicové odchylky a terorie výšek. Aplikace tíhových měření v geodézii a hornictví. 3. Vlnové pole Země. Seismologická, mikroseismologická a seismická měření a jejich využití v inženýrské a hornické praxi. 4. Magnetické pole Země. Magnetická měřeníá v geodézii a důlním měřictví. 5. Elektrické pole Země. Geoelektrické metody (odporové, SP, radar) a jejich využití v inženýrské praxi. 6. Termické pole Země. Termická měření a jejich využití v geotechnice a hornictví. 7. Radiometrie a radionuklidové metody. Radonové riziko. 8. Speciální geodetická a geofyzikální měření ve vrtech. Cvičení: 1.Jednotky v geofyzice. 2. Fyzikální vlastnosti hornin ovlivňující fyzikální pole.. 3. Pokračování fyz. vlastností + praktické měření. Geofyzikální mapy. 4. P 1 – výpočet Fayových a Bouguerových anomálií. Písemka 5. Měření tíhového zrychlení gravimetry. Odstraňování chodu gravimetru. P 2. 6. Výpočet Fayových a Bouguerových anomálií.P 3. 7. Výpočet reziduálních a regionálních anomálií. P 4 8. Pokračování. 9. Interpretace seismogramu. P 5 10. Interpretace v metodě OV. P 6. 11. Seismická měření a jejich interpertace.Interpretace v metodě LV. P 7. 12. Pokračování 13. Geoelektrická měření. 14. Interpretace odporových měření.P 8. 15. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  34 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2017/2018 Winter
2016/2017 Winter
2015/2016 Winter