224-0241/01 – Počítačová podpora navrhování geotechnických konstrukcí (PPNGK)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Marek Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marek Mohyla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem předmětu je praktická výuka zaměřená na navrhování geotechnických konstrukcí s využitím výpočetní techniky. Výuka bude zaměřena především na využití specializovaného geotechnického softwarového systému GEO5, který je v praxi široce využíván geotechnickými firmami i firmami s širším stavebním zaměřením.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je praktická výuka zaměřená na navrhování geotechnických konstrukcí s využitím výpočetní techniky. Výuka bude zaměřena především na využití specializovaného geotechnického softwarového systému GEO5, který je v praxi široce využíván geotechnickými firmami i firmami s širším stavebním zaměřením. Úlohy řešené s podporou výpočetní techniky budou zaměřeny především na řešení zemních tlaků, návrh a posouzení plošných základů, pilotových základů, pažících konstrukcí, tížných a úhlových zdí a posouzení zeminového a skalního svahu.

Povinná literatura:

LAURIN, J. a kol: Manuál programového systému GEO5 [online]. Dostupné z : . HULLA, J, TURČEK, P.: Zakladanie stavieb. Jaga Bratislava 1998. ISBN 80-88905-05-2.

Doporučená literatura:

WEIGLOVÁ, Kamila. Mechanika zemin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-507-5. Studijní pomůckou je rovněž program GEO5, který je nainstalován na fakultní počítačové učebně, v níž bude probíhat výuka daného předmětu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu Zakladaní staveb a Mechanika hornin a zemin. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu je praktická výuka zaměřená na navrhování geotechnických konstrukcí s využitím výpočetní techniky. Výuka bude zaměřena především na využití specializovaného geotechnického softwarového systému GEO5, který je v praxi široce využíván geotechnickými firmami i firmami s širším stavebním zaměřením. Témata cvičení: - Výpočet zemních tlaků (aktivní tlak, pasivní tlak a zemní tlak v klidu), - Návrh a posouzení plošných základů, - Návrh a posouzení pilotových základů, - Návrh a posouzení pažení, návrh kotvení, - Návrh a posouzení tížné zdi, - Návrh a posouzení úhlové zdi, - Návrh a posouzení gabionové zdi, - Posouzení stability svahu, - Posouzení skalního svahu. Obsahem výuky je vypracování semestrálního projektu na jedno z probíraných témat v rámci cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP není osobní účast na cvičeních vyžadována. Student je povinen osobně se domluvit s vyučujícím na náhradní formě absolvování daného předmětu, např. individuální konzultace.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní