224-0242/02 – Geotechnická laboratoř (GL)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
OHN02 Ing. Barbara Luňáčková, Ph.D.
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá praktickými ukázkami měření, které se nejčastěji používají při výstavbě liniových staveb. Naprostá většina obsahu se věnuje praktickým měřením. Cílem tohoto předmětu je rozšířit informace a praktické dovednosti z oblastí vlastností zemin, způsobů stanovování základních charakteristik zeminového podloží vozovek.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá problematikou vodního režimu v podloží vozovek, vlivy promrzání. Dalším zájmovou oblastí předmětu je problematika stability násypových těles a zářezů, možnosti matematického modelování této stabilitní problematiky a zásady a metody geotechnického monitoringu v silničním stavitelství. - dynamická penetrace - laboratorní určování optimální vlhkosti – modifikovaná proctorova zkouška - laboratorní určování zákl. zkoušek kameniva - zkouška CBR (California bearing ratio) - laboratorní určování zákl. zkoušek zemin - objemová hmotnost a hustota - laboratorní určování zákl. zkoušek zemin – pevnost, triaxiální zkouška - měření modulu deformace podloží - dynamická zatěžovací zkouška - měření modulu deformace podloží - statická zatěžovací zkouška - laboratorní určování zákl. zkoušek kameniva - nasákavost - laboratorní určování propustnosti zemin - nedestruktivní zkoušky materiálů pro stavbu vozovek. - měření in situ pro kontrolu stavu vozovek.

Povinná literatura:

Kubát, B., Kaun, M.: Dopravní stavby. ES ČVUT Praha 1990 Šimek J. a kol.: Mechanika zemin. SNTL Praha 1990 Ožanová, E. a kol.: Dopravní stavby. CERM Brno 2010

Doporučená literatura:

Čorej, J. a kol.: Mechanika vozoviek. EDIS Žilina 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity: Mechanika hornin a zemin, Zakládání staveb, Zakládání ve složitých podmínkách

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá praktickými ukázkami měření, které se nejčastěji používají při výstavbě liniových staveb. Naprostá většina obsahu se věnuje praktickým měřením. Cílem tohoto předmětu je rozšířit informace a praktické dovednosti z oblastí vlastností zemin, způsobů stanovování základních charakteristik zeminového podloží vozovek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování terénních a laboratorních měření.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování programů ze cvičení. Účast na cvičeních není nutná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní