224-0243/04 – Průzkumné metody v geotechnice (PMG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá praktickými ukázkami měření, které se nejčastěji používají při výstavbě liniových staveb. Naprostá většina obsahu se věnuje praktickým měřením. Cílem tohoto předmětu je rozšířit informace a praktické dovednosti z oblastí vlastností zemin, způsobů stanovování základních charakteristik zeminového podloží vozovek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

GSCHWENDT, I. Vozovky. Konštrukcie a ich dimenzovanie. Jaga Group, Bratislava, 1999. ISBN 80-88905-14-1. POLIAČEK, I., GSCHWENDT, I. Mechanika vozoviek. Navrhovanie vozoviek cestných komunikácií. I. Vyd. Slovenská vysoká škola technická, Bratislava 1990, 243 s. ISBN 80-227-0263-3 ČSN EN 1997-2 : 2008. Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí – část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy.Praha: Český normalizační institut, 2008. 152 s. GSCHWENDT, I. a kol. Mechanika vozoviek. STU Bratislava, 1992 ČSN EN 1997-1 : 2006. Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná pravidla. Praha: Český normalizační institut, 2006. 138 s.

Doporučená literatura:

Braja, M. Das: Principles of Foundation Engineering. 5th ed. London: Thomson 2004. 743 pp. ISBN 0-534-40752-8; Atkinson, J.: The mechanics of soils and foundations. McGraw-Hill Company, 1993 337 pp. ISBN 0-07-707713-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracované protokoly: 1. Laboratorní určování zákl. zkoušek kameniva - modifikovaná Proctorova zkouška (PM) 2. Laboratorní určování zákl. zkoušek zemin –4. Laboratorní určování zákl. zkoušek kameniva - zkouška CBR (California bearing ratio). 3. Laboratorní určování zákl. zkoušek zemin – koeficient lineární bobtnavosti. 4. Terénní zkouška – lehká dynamická deska. 5. Terénní zkouška – statická zatěžovací deska. 6. Terénní zkouška – dynamická penetrace (ruční souprava). 7. Terénní zkouška – horizontální inklinometrie (měření pod násypem). 8. Laboratorní určování zákl. zkoušek asfaltů – metoda kroužek a kulička. 9. Laboratorní určování zákl. zkoušek asfaltů – penetrace jehlou. 10. Měření in situ pro kontrolu stavu vozovek – měření mikrotextury vozovek metodou TRRL. 11. Terénní zkouška – piezomerické měření ve zkušebním vrtu. 12. Terénní zkouška – měření originální napjatosti pod konstrukcemi pomocí tlakových buněk (využití pokusného standu).

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou zádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá praktickými ukázkami měření, které se nejčastěji používají při výstavbě liniových staveb. Naprostá většina obsahu se věnuje praktickým měřením. Cílem tohoto předmětu je rozšířit informace a praktické dovednosti z oblastí vlastností zemin, způsobů stanovování základních charakteristik zeminového podloží vozovek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.