224-0244/01 – Hloubení jam a nekonvenční metody výstavby podzemních děl (HJNMVPD)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou navrhování a provádění vertikálních hlubokých jam, liniových podzemních děl s velkým úklonem a dále výstavbu podzemních děl nekonvenčními postupy, když parametry děl, nebo realizační podmínky vylučují výstavbu standardními postupy, nebo nedovolují a vylučují přímou účast člověka z výkonu operací výstavby díla (zmrazování, No Dig., Immersed Tunnels, Leached Caverns a další).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou témata zaměřená na navrhování a výstavbu vertikálních hlubokých jam, dále liniová podzemní díla s velkým úklonem a podzemní díla, která jsou budována nekonvenčními postupy, když parametry děl, nebo realizační podmínky neumožňují výstavbu standardními postupy, nebo nedovolují přímou účast člověka na výkonu operací výstavby díla.

Povinná literatura:

Hrabovský, J., Magera, Z., Strnadel, J., Just, L.: Rychlostní hloubení jam v tybinkové oceli a betonové výztuži v OKR. SNTL Praha 1963 Exner, K.: Hloubení jam. ES VŠB, Ostrava 1986 Klepsatel, F.; Raclavský, J. : Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. Bratislava : JAGA, 2007. ISBN 978-80-8076-053-3.

Doporučená literatura:

Mohammad Najafi. Trenchless Technology : Pipeline and Utility Design, Construction, and Renewal. McGrawHill,2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Od studenta jsou očekávány znalosti geologie, rozpojování hornin a ražení podzemních a hornických děl.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem výuky jsou problematika projektování, navrhování a provádění vertikálních podzemních děl – jam a dále nekonvenční metody výstavby podzemních děl, jejichž parametry nedovolují přímou účast člověka při výkonných operacích výstavby díla (No Dig., Immersed Tunnels, Leached Caverns a další).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: minimální 70% účast na přednáškách a cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2015/2016 zimní