224-0245/01 – Speciální metody v geomechanice (SMG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Petr Koníček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Koníček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON425 doc. Ing. Petr Koníček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět by měl seznámit studenty s některými novými progresivními metodami používanými v oblasti geomechaniky a geotechniky. V oblasti měření in situ se jedná zejména o sledování stavu horninového masivu z hlediska základní charakterizace deformačního a napěťového stavu ve strukturách prostředí horského masivu.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Měření a sledování napěťových poměrů v masivu, metody zjišťování napětí a to zejména odlehčené vrtné jádro (ve variantě , CCBO, CCBM,), hydrofracturing, sleevefracturing tvarové deformace vrtů a chodeb. Budou diskutovány možnosti a omezení použití jednotlivých metod a vhodnost jejich použití v konkrétní situaci. V oblasti laboratorních prací budou obsahem studijního předmětu nově se rozvíjející oblasti využití moderních počítačových metod experimentální analýzy v geovědách. K nim patří také využití RTG-CT. Ta je velmi silným nástrojem v oblasti charakterizace vnitřních struktur horninových vzorků (tvarová distribuce a rozložení pórového prostoru, puklinových systémů distribuce a strukturní uspořádání minerálních zrn). Informace umožňují detailní analýzu strukturních procesů rozvíjejících se v horninách bez nutnosti nevratné destrukce testovaného vzorku.

Povinná literatura:

1..Kiyoo Mogi :Experimental Rock Mechanics. Taylor and Francis/Balkema 2007, ISBN 0 415 39443 0 2.Zang, A., Stephansson, O.(2013):Stress field of the earth's crust [Chinese], Beijing/China : Seismological Press, 359 p. 3.Koníček, P. ; Souček, K. ; Staš, L. ; Singh, R. Long-hole destress blasting for rockburst control during deep underground coal mining. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2013, -, č. 61, s. 141-153. ISSN 1365-1609. Dostupný z: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1365160913000348

Doporučená literatura:

Staš, L. ; Knejzlík, J. ; Palla, L. ; Souček, K. ; Waclawik, P. Measurement of stress changes using compact conical -ended borehole monitoring. Geotechnical Testing Journal. 2011, roč. 34, č. 6, s. 685-693. ISSN 0149-6115. Dostupný z: <http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/GEOTECH/PAGES/GTJ102794.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student by měl pochopit podstatu použitých metod v takovém rozsahu, aby byl schopen posoudit vhodnost použití dané metodiky v konkrétním případě, měl by mít představu o experimentálním nasazení a míře přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět by měl seznámit studenty s některými novými progresivními metodami používanými v oblasti geomechaniky a geotechniky. V oblasti měření in situ se jedná zejména o sledování stavu horninového masivu z hlediska základní charakterizace deformačního a napěťového stavu ve strukturách prostředí horského masivu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.