224-0247/04 – Geologie (G)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - naučit studenty poznávat a popisovat horninové prostředí tvořící základovou půdu pro výstavbu; - pochopení horninového cyklu a formování horninového masívu; - pochopení principů fungování endogenních a exogenních procesů v horninovém prostředí; - osvojení metod průzkumu horninového prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Horninové prostředí jako základová půda. Formování horninového prostředí - jeho materiálové složení a struktura. Vlastnosti a chování různých typů horninového prostředí ve vztahu k jeho genezi. Klasifikace horninového prostředí pro inženýrské účely. Vysvětlení podstatných endogenních a exogenních procesů ovlivňujících horninové masívy. Vliv povrchové a podzemní vody na vlastnosti a chování horninové hmoty a horninových masívů. Informační zdroje pro průzkum základové půdy – Čeká geologická služba. Stavební konstrukce a jejich interakce s horninovým prostředím. Přehled základových půd ve vztahu ke geologické stavbě ČR.

Povinná literatura:

1. Bauer J., Tvrz F. (1988): Minerály. – Artia Praha, 207 s. 2. Machek P., Raclavská H., Raclavský K. (1990): Cvičení z mineralogie a petrografie. Mineralogie systematická. – ES VŠB v Ostravě, 95 s. 3. Zamarský V., Kudělásková M., Slivka V. (1990): Mineralogie a petrografie. - ES VŠB v Ostravě, 313 s. 4. Foldyna J., Grmela A. (1988): Cvičení z geologie. - ES VŠB v Ostravě, 168 s. 5. Kumpera O. (1987): Všeobecná geologie - učební texty pro studenty hornických oborů. - ES VŠB Ostrava, 265 s. 6. Kumpera O., Foldyna J., Zorkovský V. (1988): Všeobecná geologie. - SNTL/Alfa, 521 s. 7. http://geologie.vsb.cz/geologie/default.htm 8. http://geologie.vsb.cz/PraktikaGeologie/default.htm 9. http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm

Doporučená literatura:

1. Grotzinger, J., Jordan, T.H., Press, F. and Siever, R.: Understanding Earth. W. H. Freeman and Company, New York, 2007. 2. Plummer, C. C., McGeary, D., Carlson, D. H.: Physical Geology. McGraw Hill, Boston, 2005. 3. Marschalko, M.: Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geological Engineering, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cílem předmětu je: - naučit studenty poznávat základní typy minerálů a hornin; - osvojení podstatných rysů stavby a vývoje Země; - pochopení geologického cyklu; - pochopení principů fungování endogenních a exogenních geologických procesů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Geologie, její disciplíny, úlohy geologie ve stavebnictví a ostatní praxi Země z hlediska současných poznatků (stavba Země, desková tektonika) Základní složky zemské kůry - horniny a minerály Vlastnosti skalních hornin a zemin Horniny ve stavební praxi Geologické struktury Magmatismus Působení exogenních procesů na Zemi Typy a tvary reliéfu, jejich využití v praxi Základy hydrogeologie Základy regionální geologie České republiky Cvičení: Horninotvorné minerály Sedimentární horniny Magmatické horniny Metamorfované horniny Geologický kompas Geologické značky Lambertovo zobrazení Geologické struktury Konstrukce geologických řezů a map Geologické mapy

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.