224-0247/04 – Geology (G)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2015/2016Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of subject is following: - - determination and description of rock environment used as foundation soil; - understanding of rock cycle and formation of rock massif; - understanding of principles of endogenous and exogenous processes in rock environment; - learning methods of investigation of rock environment for construction.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Horninové prostředí jako základová půda. Formování horninového prostředí - jeho materiálové složení a struktura. Vlastnosti a chování různých typů horninového prostředí ve vztahu k jeho genezi. Klasifikace horninového prostředí pro inženýrské účely. Vysvětlení podstatných endogenních a exogenních procesů ovlivňujících horninové masívy. Vliv povrchové a podzemní vody na vlastnosti a chování horninové hmoty a horninových masívů. Informační zdroje pro průzkum základové půdy – Čeká geologická služba. Stavební konstrukce a jejich interakce s horninovým prostředím. Přehled základových půd ve vztahu ke geologické stavbě ČR.

Compulsory literature:

1. Bauer J., Tvrz F. (1988): Minerály. – Artia Praha, 207 s. 2. Machek P., Raclavská H., Raclavský K. (1990): Cvičení z mineralogie a petrografie. Mineralogie systematická. – ES VŠB v Ostravě, 95 s. 3. Zamarský V., Kudělásková M., Slivka V. (1990): Mineralogie a petrografie. - ES VŠB v Ostravě, 313 s. 4. Foldyna J., Grmela A. (1988): Cvičení z geologie. - ES VŠB v Ostravě, 168 s. 5. Kumpera O. (1987): Všeobecná geologie - učební texty pro studenty hornických oborů. - ES VŠB Ostrava, 265 s. 6. Kumpera O., Foldyna J., Zorkovský V. (1988): Všeobecná geologie. - SNTL/Alfa, 521 s. 7. http://geologie.vsb.cz/geologie/default.htm 8. http://geologie.vsb.cz/PraktikaGeologie/default.htm 9. http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm

Recommended literature:

1. Grotzinger, J., Jordan, T.H., Press, F. and Siever, R.: Understanding Earth. W. H. Freeman and Company, New York, 2007. 2. Plummer, C. C., McGeary, D., Carlson, D. H.: Physical Geology. McGraw Hill, Boston, 2005. 3. Marschalko, M.: Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geological Engineering, 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Cílem předmětu je: - naučit studenty poznávat základní typy minerálů a hornin; - osvojení podstatných rysů stavby a vývoje Země; - pochopení geologického cyklu; - pochopení principů fungování endogenních a exogenních geologických procesů.

E-learning

Other requirements

There are no requirements for students

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: Geology, the discipline, the role of geology in construction and other practices of the country in terms of current knowledge (structure of the Earth, plate tectonics) Basic components of the earth's crust - rocks and minerals properties of rocks and soils Rocks in building practice Geological structure magmatism exogenous processes Countries types and landforms, their use in practice basics of hydrogeology regional geology of the Czech Republic Exercise: rock-forming minerals, igneous rocks Sedimentary rocks metamorphic rocks geological compass geological brand Lambert display geological structure Design geological sections and maps geological maps

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  18
        Examination Examination 67  33
Mandatory attendence parzicipation: 1) The student must demonstrate the ability to independently describe and classify basic types of rocks. 2) The student must meet the conditions of the theoretical test set by the teacher. 3) The student must defend the seminar work in the team. 4) The student must pass the exam.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3607R030) Building Structures P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3607R030) Building Structures P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3607R030) Building Structures P English Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block