224-0252/01 – Větrání budov a podzemních prostor (VBPP)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou větrání prostor podzemních objektů a jejich bezpečností jak v etapě výstavby, tak i během trvalého využívání, včetně všech podmiňujících relevantních okolností souvisejících s větráním a bezpečností

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou následující témata: – objektivní – přírodní činitelé podmiňující větrání a bezpečnost – teorie aerodynamiky a technické prostředky větrání – systémy větrání podzemních staveb a hlubinných dolů, způsoby jejich větrání během výstavby a užívání – příčiny a zdroje změn mikroklimatu v prostředí podzemních staveb a hlubinných dolů – klimatizační systémy – kontrolní systémy – bezpečnostní hlediska, požární nebezpečí a rizika podzemních staveb a hlubinných dolů – legislativa

Povinná literatura:

Otáhal, A.: Důlní větrání, VŠB – TU Ostrava, 1992 Malcolm J. McPherson: Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, Springer 1993 Beard, A., Carvel, R.: The handbook of tunnel fire safety Published by Thomas Telford Publishing, Thomas Telford Ltd, 1 Heron Quay, London 2005

Doporučená literatura:

TUNEL – Vydává Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelářská asociace, periodikum. Báňská legislativa – ASPI, automatizovaný systém právních informací – elektronická Sbírka zákonů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu jsou následující témata: – objektivní – přírodní činitelé podmiňující větrání a bezpečnost – teorie aerodynamiky a technické prostředky větrání – systémy větrání podzemních staveb a hlubinných dolů, způsoby jejich větrání během výstavby a užívání – příčiny a zdroje změn mikroklimatu v prostředí podzemních staveb a hlubinných dolů – klimatizační systémy – kontrolní systémy – bezpečnostní hlediska, požární nebezpečí a rizika podzemních staveb a hlubinných dolů – legislativa

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  22
        Zkouška Zkouška 65  29 3
Rozsah povinné účasti: 70% účast na přednáškách a řádně omluvené neúčasti 70% účast na cvičeních a řádně omluvené neúčasti; zpracování, odevzdání a přijetí pedagogem zadaných úkolů - programů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní