224-0252/02 – Ventilation for buildings and underground construction (VBPP)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with problems of space ventilation underground facilities and their safety both in the construction phase and during continuous use, including all relevant circumstances relating conditioning with ventilation and safety

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Obsahem předmětu jsou následující témata: – objektivní – přírodní činitelé podmiňující větrání a bezpečnost – teorie aerodynamiky a technické prostředky větrání – systémy větrání podzemních staveb a hlubinných dolů, způsoby jejich větrání během výstavby a užívání – příčiny a zdroje změn mikroklimatu v prostředí podzemních staveb a hlubinných dolů – klimatizační systémy – kontrolní systémy – bezpečnostní hlediska, požární nebezpečí a rizika podzemních staveb a hlubinných dolů – legislativa

Compulsory literature:

Malcolm J. McPherson: Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, Springer 1993 Beard, A., Carvel, R.: The handbook of tunnel fire safety Published by Thomas Telford Publishing, Thomas Telford Ltd, 1 Heron Quay, London 2005

Recommended literature:

TUNEL – Vydává Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelářská asociace, periodikum. Báňská legislativa – ASPI, automatizovaný systém právních informací – elektronická Sbírka zákonů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Nejsou požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Větrání budov a podzemních prostor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  22
        Examination Examination 65  29 3
Mandatory attendence participation: 70% účast na přednáškách a řádně omluvené neúčasti 70% účast na cvičeních a řádně omluvené neúčasti; zpracování, odevzdání a přijetí pedagogem zadaných úkolů - programů

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N3607) Civil Engineering (3607T035) Geotechnics P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3607) Civil Engineering (3607T035) Geotechnics K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3607) Civil Engineering (3607T035) Geotechnics P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3607) Civil Engineering (3607T035) Geotechnics P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3607) Civil Engineering (3607T035) Geotechnics K English Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.