224-0253/03 – Geodetická měření v podzemním stavitelství (GMPS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními úlohami a metodami geodetických měření, které se používají při výstavbě a zaměřovaní podzemních staveb. Posluchač získá znalosti, které mu zajistí dostatečnou orientaci v problematice, jsou nezbytné pro jeho samostatnou praktickou práci, rozvíjení vlastních odborných poznatků i další jejich prohlubování samostudiem z odborné literatury.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu jsou témata, která pokrývají problematiku geodetických prací, které jsou součástí procesu výstavby podzemních staveb. Tematické okruhy přednášek 1. Úvod, historie 2. Metody zaměřování podzemních staveb vytyčovaných z povrchu – krátké a dlouhé tunely 3. Metody zaměřování podzemních děl vytyčovaných z podzemí 4. Metody vytyčovacích a polohopisných horizontální a vertikální geodetických měření 5. Měřické body podzemních v podzemních dílech 6. Měřické práce při ražení podzemních děl cyklickými metodami 7. Měřické práce při ražení kontinuálními metodami tunelovacími stroji a štíty 8. Měřické práce při ražení úklonných a vertikálních podzemních děl 9. Měřické práce při ražení velkoprostorových podzemních děl 10. Geodetická dokumentace k podzemním dílům a stavbám 11. Legislativa, normy, předpisy Program cvičení 1. Úvod 2. Vytvoření a zaměření triangulační sítě a zarážkových bodů na tunelových portálech dlouhého tunelu 3. Polohopisný výpočet triangulační sítě a zarážkových bodů na tunelových portálech dlouhého tunelu 4. Výpočet vytyčovacích bodů tunelového oblouku mezi tunelovými portály 6. Praktické vytyčení bodů tunelového oblouku mezi tunelovými portály 7. - 13. Konzultace k výpočtům a zpracování úkolů cvičení 14. Zápočet

Povinná literatura:

Kovanič, Ĺ.: aj. Důlní měřictví, SNTL Praha 1992 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 ve znění vyhlášky č. 158/1997 o důlně měřické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, Montanex Ostrava

Doporučená literatura:

Neset, K. : Důlní měřictví I, SNTL Praha 1966 Neset, K. : Důlní měřictví II, SNTL Praha 1966

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí plnit povinnosti předepsané platnými studijními předpisy. 70% účast na cvičeních, splnění programu úkolů cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Anotace: Obsahem předmětu je seznámit posluchače se základními úlohami a metodami geodetických měření, které se používají při výstavbě a zaměřovaní podzemních staveb. Posluchač získá znalosti, které mu zajistí dostatečnou orientaci v problematice, jsou nezbytné pro jeho samostatnou praktickou práci, rozvíjení vlastních odborných poznatků i další jejich prohlubování samostudiem z odborné literatury. Osnova: Tematické okruhy přednášek Obsahem předmětu jsou: - kartografické systémy a geodetická dokumentace – měření délek, úhlů, výšek, hloubek a směrů – měřící přístroje a zařízení – polygonové pořady, připojovací a usměrňovací pořady, promítání bodů z povrchu do podzemí – vytyčování směru, úklonu a oblouků – předpisy a legislativy Program cvičení Teoretické a praktické procvičování měřičských prací v podmínkách simulujících podzemní díla. – měření délek, úhlů, výšek, hloubek a směrů – polygonové pořady, připojovací a usměrňovací pořady, projekce bodů z povrchu do podzemí a zpět – vytyčování směru, úklonu a oblouků Povinná literatura: Kovanič, Ĺ.: aj. Důlní měřictví, SNTL Praha 1992 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 ve znění vyhlášky č. 158/1997 o důlně měřické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, Montanex Ostrava Crawford, W.G.: Construction Surveying and Layout: A Ste-By-Step Engineering Methods Manual 3/e Doporučená literatura: Neset, K. : Důlní měřictví I, SNTL Praha 1966 Neset, K. : Důlní měřictví II, SNTL Praha 1966 Stull, P.: Construction Surveying & Layout. 2001

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 70% účast na cvičeních a řádně omluvená neúčast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování zadaných úkolů z teoretických výpočtových cvičení a absolvování praktických cvičení, nebo zpracování seminární práce na určené téma, pokud je tato aktivita obsahem cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní