224-0254/02 – Projektování podzemních staveb (PPS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou projektování podzemních staveb v celé její komplexnosti počínajíc investorským záměrem, studií proveditelnosti, schvalovacími procesy, řešením střetů zájmů, výběrem zhotovitelů provedení díla, platnou legislativou, projekčními a realizačními fázemi výstavby podle principů observační metody, kontrolními činnostmi, zpracováním dokumentace konečného provedení díla, provozními okolnostmi využívání, údržby, včetně likvidace podzemní stavby po ukončení jejího využití. Student získá znalosti a přehled o základních procesech a souvislostech řídících výstavbu a využití podzemního díla, které jsou základnou k aplikování BIM v kategorii podzemních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu jsou poznatky o hlavních procesech, které zahrnují celý životní cyklus podzemního díla. Těmito procesy jsou: investorský záměr dílo vybudovat, studie proveditelnosti, schvalovací procesy, řešení střetů zájmů, výběr zhotovitelů na průzkum prostředí, zpracování projektu, realizaci výstavby, přípravu staveniště, napojení staveniště na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu, kontrolní činnosti investora, projektanta, zhotovitele a báňského úřadu během výstavby, dokumentace skutečného provedení díla, provozní podmínky využívání, údržba, likvidace po ukončení využití. Znalosti mají podpořit způsobilost studenta zpracovat projekt v systémovém prostředí BIM.

Povinná literatura:

Klepsatel,F. Výstavba tunelů ve skalních horninách. Jaga Bratislava 2003trava Turček. P, Klepsatel., F. Podzemné stavby I. Bratislaba: STU, 2004. ISBN: 80-227-2273-1. Barták, J.: Podzemní stavby. ČVUT Praha Hulla, J. a kol.: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Jaga 2002

Doporučená literatura:

Aldorf, J. Podzemní stavby a zakládání staveb: (vybrané kapitoly). Ostrava: Vysoká škola báňská, 1993. ISBN 80-7078-163-7. Trávníček, I. Podzemní stavby. VUT Brno. 1983 Aldorf, J. Mechanika podzemních konstrukcí. VŠB-TU Ostrava: 1999. ISBN 80-7078-695-7 Valachovič, F. Razenie banských diel. Alfa, Bratislava 1977.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek: 1. Úvod 2. Přípravné procesy 3. Zadávací procesy 4. Návrh a zpracování projektu podzemní stavby 5. Příprava a zpracování geotechnické dokumentace prostředí 6. Návrh metod realizace a zpracování realizační dokumentace 7. Příprava staveniště 8. Realizace stavby, řízení výstavby observační metodou a kontrolní procesy výstavby 9. Řešení mimořádných událostí na stavbě, jejich dopadů a z nich plynoucích střetů zájmů 10. Dokončení a předání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby 11. Podmínky využívání stavby a její údržba 12. Likvidace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student je povinen se účastnit pravidelných konzultací. Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní