224-0256/01 – Diplomový seminář (DS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač samostatně řeší zadané komplexní geotechnické téma.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Obsahem diplomového semináře je seznámení studentů s požadovanou obecnou strukturou a zásadami zpracování diplomové práce, včetně způsobu zpracování rešeršní části diplomové práce a citačních odkazů. Předmět je dále zaměřen na zpracování vybraných částí diplomové práce, vyžadujících specifické zkoušky pro vyhodnocení vlastností geomateriálů, specifické metody průzkumu a numerické postupy modelování či využití specializovaných softwarů. Student zpracuje získané výsledky do formy textové zprávy související s tématem diplomové práce.

Povinná literatura:

Směrnice děkana FAST: Organizační zabezpečení státních závěrečných zkoušek ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, březen 1997. ČSN 01 6910 (01 6910) Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: Český normalizační institut, červen 2014. ČSN ISO 690 (01 0197) Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, březen 2011

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd. Nitra: Enigma [Nitra], 2008. ISBN 978-80-89132-70-6. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktura diplomové práce a zásady jejího zpracování Bibliografické citace Specifické laboratorní i polní zkoušky pro vyhodnocení vlastností geomateriálů se zaměřením na stanovení objektivních vstupních charakteristik geomateriálů Vybrané aspekty metod numerického modelování (zejména s ohledem na prostorové modelování) Vybrané aspekty práce se specializovanými softwary (specializované geotechnické, vizualizační, vyhodnocovací software) Metodika analýzy výsledků, včetně statistického vyhodnocení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku