224-0256/02 – Diplomový seminář (DS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač samostatně řeší zadané komplexní geotechnické téma.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Obsahem diplomového semináře je seznámení studentů s požadovanou obecnou strukturou a zásadami zpracování diplomové práce, včetně způsobu zpracování rešeršní části diplomové práce a citačních odkazů. Předmět je dále zaměřen na zpracování vybraných částí diplomové práce, vyžadujících specifické zkoušky pro vyhodnocení vlastností geomateriálů, specifické metody průzkumu a numerické postupy modelování či využití specializovaných softwarů. Student zpracuje získané výsledky do formy textové zprávy související s tématem diplomové práce.

Povinná literatura:

Směrnice děkana FAST: Organizační zabezpečení státních závěrečných zkoušek ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, březen 1997. ČSN 01 6910 (01 6910) Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: Český normalizační institut, červen 2014. ČSN ISO 690 (01 0197) Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, březen 2011

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd. Nitra: Enigma [Nitra], 2008. ISBN 978-80-89132-70-6. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné zvláštní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktura diplomové práce a zásady jejího zpracování Bibliografické citace Specifické laboratorní i polní zkoušky pro vyhodnocení vlastností geomateriálů se zaměřením na stanovení objektivních vstupních charakteristik geomateriálů Vybrané aspekty metod numerického modelování (zejména s ohledem na prostorové modelování) Vybrané aspekty práce se specializovanými softwary (specializované geotechnické, vizualizační, vyhodnocovací software) Metodika analýzy výsledků, včetně statistického vyhodnocení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: účast na konzultacích min 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná individuální konzultace

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní