224-0258/02 – Případové studie geotechnických staveb (PSGS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenta samostatně vyhledávat a zpracovávat odborné poznatky o realizaci významných geotechnických a podzemních stavbách a konstrukcích jak domácích, tak i zahraničních. Poznatky poskytnou studentům podporu při práci nad tématem diplomové práce.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu budou komentované informace o realizaci významných geotechnických a podzemních stavbách a konstrukcích jak domácích, tak i zahraničních.

Povinná literatura:

SMOLCZYK,U.(2003). Geotechnical Engineering Handbook, Vol.2,3 Elements and Structures, Ernst&Sohn

Doporučená literatura:

SMOLCZYK,U.(2003). Geotechnical Engineering Handbook, Vol.2,3 Elements and Structures, Ernst&Sohn

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí plnit povinnosti předepsané platnými studijními předpisy. 70% účast na cvičeních, splnění programu úkolů cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Anotace: Cílem předmětu je naučit studenta samostatně vyhledávat a zpracovávat odborné poznatky o realizaci významných geotechnických a podzemních stavbách a konstrukcích jak domácích, tak i zahraničních. Poznatky poskytnou studentům podporu při práci nad tématem diplomové práce. Osnova: Program cvičení Ve cvičeních pedagog bude poskytovat kolektivní konzultace a odborný komentář k získaným informacím o geotechnických a podzemních stavbách a konstrukcích, které studenti budou mít za úkol shromáždit v rámci úkolu zpracovat rešerši k tématu zadané diplomové práce. Na posledním cvičení student odevzdá zpracovanou rešerši a vystoupí s krátkou prezentací o výsledcích rešerše. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura: Hulla, J, Turček, P., Baliak, F., Klepsatel, F.: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Jaga Group, Bratislava 2002, ISBN 80-88905-42-7 Časopis Geotechnika (ISSN 1211-913X) Časopis Zakládání (ISSN 1335-0846) Časopis IS Inžinierské stavby/Inženýrské stavby (ISSN 1212-1711) Coduto, D. P.: Geotechnical Engineering Principles and Practices. Prentice_Hal, Inc. 1999, ISBN 0-13-576380-0 Doporučená literatura: Vanicek, I., Vanicek, M.: Earth Structures In Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008, ISBN: 978-1-4020-3963-8 Časopis Silnice Železnice (ISSN 1801-822X)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 70% účast na cvičeních a řádně omluvená neúčast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování zadaných úkolů z teoretických výpočtových cvičení a absolvování praktických cvičení, nebo zpracování seminární práce na určené téma, pokud je tato aktivita obsahem cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní