224-0261/01 – Trhací práce a rozpojování hornin (TPRH)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Martin Stolárik, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Stolárik, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STO118 Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- naučit studenta navrhnout technologii odstřelu pro rozpojení horniny při ražení horizontálního podzemního díla - seznámit studenta se sortimentem prostředků trhací techniky, roznětem náloží, teorii rozpojení a vlastní technologií - navržení technologického postupu trhacích prací se stanovením základních parametrů odstřelu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavním tématem předmětu je seznámení s problematikou rozpojovaní hornin za pomoci trhacích prací. Jsou definovány základy mechanizmu rozpojení výbuchem. Probírán je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Součástí jsou i ostatní způsoby rozpojování hornin zejména mechanické rozpojování noži či dláty, rozpojování tlakovou vodou a ostatními speciálními způsoby. Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa ČR zejména v oblasti trhacích prací. Posluchač se naučí projektovat odstřely při ražení podzemních objektů (liniová díla vodorovná, kaverny, tunely apod.) s optimálním návrhem technologického postupu trhacích prací.

Povinná literatura:

Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika, Montanex Ostrava 1997 Horký J.: Trhací práce a rozpojování hornin, ES VŠB 1979 Horký J., Kořínek R.: Návody ke cvičením z Trhacích prací, ES VŠB 1978 Zákonné normy a předpisy ČR k problematice trhacích prací

Doporučená literatura:

Pravda, V., Bětík, J. Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii. Jesenice u Prahy: Montanika o.s., 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek: Úvod do discipliny - historie rozpojování, základní pojmy Klasické a neklasické rozpojování hornin Trhací práce - prostředky trhacích prací, vlastnosti a manipulace s nimi Roznět trhavinových náloží - princip, zapojení, vhodnost a jistota roznětu, nežádoucí roznět, milisekundová trhací technika Teorie rozpojování hornin výbuchem - základní parametry odstřelů Technologie trhacích prací při ražení liniových podzemních děl Trhací práce při ražení podzemních děl velkých průřezů Technologie šetřící (obrysové trhací práce) - metody, principy, stanovení základních parametrů Trhací práce bezvýlomová jako prevence nežádoucích geomechanických jevů Trhací práce při dobývání užitkových nerostů Omezení trhacích prací při aplikaci ve výbušném prostředí (plynující uhelné doly) Škodlivé účinky výbuchu (vzduchová tlaková vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky výbuchu) Mechanické rozpojování hornin (řezání, drcení, vtláčení), aplikace nožů, valivých dlát apod. - razící stroje, tunelovací stroje, razící štíty, impaktory Témata cvičení: Chemismus výbušnin Elektrický roznět Neelektrický roznět Pasport trhací práce pro štolu - sbíhavý zálom - přímý zálom Pasport trhací práce pro velkoprofilové podzemní dílo Škodlivé účinky trhacích prací Seismicita trhacích prací Legislativa trhacích prací v ČR

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP není vyžadována na cvičeních osobní účast. Student je povinen osobně se domluvit s vyučujícím na náhradní formě absolvování daného předmětu, např. individuální konzultace.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní