224-0263/01 – BIM v geotechnice a podzemním stavitelství (BGPS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1) Seznámit studenty s aplikacemi BIM v geotechnickém inženýrství. 2) Naučit studenty tvorbu BIM modelu pro typické geotechnické stavby. 3) Představit zdroje typy dat o základové půdě a stavební konstrukci využitelné v tvorbě BIM.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se naučí chápat BIM jako komplexní systém informací a ne jen 3-D zobrazení stavební konstrukce (i když je to součástí). BIM v geotechnickém inženýrství umožňuje snadněji předvídat podmínky a možnosti realizace projektů před jejich vybudováním; rychle reagovat na konstrukční změny, optimalizovat návrhy s analýzou, simulací a vizualizací a dodat kvalitní stavební dokumentaci. Studenti pochopí, že správně navržený BIM umožňuje týmům inženýrů získávat cenné údaje z modelu, které usnadňují včasné rozhodování a ekonomičtější realizaci projektů. BIM usnadňuje hodnocení mnohem více návrhových alternativ. Jako součást procesu návrhu mohou stavební inženýři využít informační model k provádění simulací a analýz pro optimalizaci návrhu s cílem, ověřit možné technologie výstavby, udržitelnost a bezpečnost stavebního díla. Nakonec, s procesem BIM, lze výstupy návrhu vytvořit přímo z BIM modelu. Dodávky zahrnují nejen 2D či 3D stavební dokumentaci, ale i samotný model a všechny informace, které obsahuje, které lze využít při návrhu, etapách výstavby a dokonce i v provozu a údržbě. Studenti se naučí, že data v modelu BIM by měla být dále zpřesňována v průběhu realizace díla a jeho provozu. V geotechnickém inženýrství je model BIM tvořen od fáze průzkumu základové půdy pro výstavbu zahrnutím všech dostupných dat vázaných na konkrétní místa v 3D modelu aktivní zóny základové půdy, přes implementaci polohy sensorů a výsledků monitoringu z horninového prostředí před zahájením stavby a v průběhu realizace i ze stavební konstrukce, až po data získávaná v době užívání stavebního díla (např. budovy, silnice, tunelu). Studenti se naučí do systému BIM integrovat data, která jsou v dnešní době v průzkumu zahrnuta např. ve 3D GIS systémech, ve fázi návrhu v 3D CAD systémech či ve specializovaných 3D simulačních softwarech a dále většinou nejsou využívána.

Povinná literatura:

Kumar, Bimal. (2015). Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. Whittles Publishing. Online version available at: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPGABIMC3/practical-guide-adopting/practical-guide-adopting Issa, Raja R. A. Olbina, Svetlana. (2015). Building Information Modeling - Applications and Practices. American Society of Civil Engineers (ASCE). Online version available at: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpBIMAP001/building-information/building-information BORRMANN, A., T. H. KOLBE, A. DONAUBAUER, H. STEUER, et al. Multi-Scale Geometric-Semantic Modeling of Shield Tunnels for GIS and BIM Applications. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Apr 2015, 30(4), 263-281.

Doporučená literatura:

BARNES, P. AND N. DAVIES BIM in principle and in practice. Edtion ed. London: ICE Publishing, 2014. ix, 136 pages p. ISBN 9780727758637 0727758632.EASTMAN, C. M. BIM handbook : a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors. Edtion ed. Hoboken, N.J.: Wiley, 2011. xiv, 626 p., 628 p. of plates p. ISBN 9780470541371 0470541377. EPSTEIN, E. Implementing successful building information modeling. Edtion ed. Boston: Artech House, 2012. xiii, 256 pages, 216 unnumbered pages of plates p. ISBN 9781608071395 1608071391. HU, M. AND Y. WANG Research on Urban Tunnel Lifecycle Management Based on BIM. 3rd International Conference on Economics and Management (Icem 2016), 2016, 415-419. KENSEK, K. M. Building information modeling. Edtion ed. London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. xxv, 285 pages p. ISBN 9780415717731 9780415717748. KENSEK, K. M. AND D. NOBLE Building information modeling : BIM in current and future practice. Edtion ed. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014. xxxii, 397 pages p. ISBN 9781118766309. KUMAR, B. A practical guide to adopting BIM in construction projects. Edtion ed. Dunbeath, Caithness: Whittles Publishing, 2015. xi, 128 pages p. ISBN 9781849951463 (pbk.). MORIN, G., S. L. DEATON, R. CHANDLER AND S. MILES Silvertown Tunnel, London, England-A Case Study Applying BIM Principles to the Geotechnical Process. Geotechnical Frontiers 2017: Transportation Facilities, Structures, and Site Investigation, 2017, (277), 587-595. OSELLO, A., N. RAPETTI AND F. SEMERARO BIM Methodology Approach to Infrastructure Design: Case Study of Paniga Tunnel. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - Wmcaus, 2017, 245. REDDY, K. P. BIM for building owners and developers : making a business case for using BIM on projects. Edtion ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012. x, 230 p. p. ISBN 9780470905982 0470905980. WANG, J. W., X. S. HAO AND X. GAO The application of BIM technology in the construction of Hangzhou Zizhi tunnel. Proceedings of the 3rd International Conference on Mechatronics, Robotics and Automation (Icmra 2015), 2015, 15, 195-204. ZHANG, L. M., X. G. WU, L. Y. DING, M. J. SKIBNIEWSKI, et al. Bim-Based Risk Identification System in Tunnel Construction. Journal of Civil Engineering and Management, 2016, 22(4), 529-539. ZHAO, L., S. H. ZHAI, F. Q. CHEN AND F. Q. JI Research on the Application of BIM Technology in Tunnel Project Construction. Proceedings of the 20th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate, 2017, 391-404.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Model vs. realita - Úvod 2) Souřadnicové systémy 2D a 3D 3) Tvorba grafického informačního systému 4) Prvky grafického informačního systému 5) Databáze a datové sklady 6) Modely horninového prostředí 7) Modely geotechnických staveb 8) Softwarové nástroje pro tvorbu modelů 9) Aplikace BIM v geotechnickém inženýrství při návrhu a realizaci stavby 10) Aplikace BIM při provozu a údržbě geotechnických staveb

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student je povinen se účastnit pravidelných konzultací v rozsahu min. 50% výuky v semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na konzultacích v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.