224-0268/01 – Geotechnická laboratoř (GL)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Barbara Luňáčková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbara Luňáčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OHN02 Ing. Barbara Luňáčková, Ph.D.
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu Geotechnická laboratoř bude posluchač schopen stanovit stěžejní vlastnosti horninového prostředí (které jsou zásadní pro geotechnické výpočty) nebo parametry podstatné pro zhodnocení míry úpravy horninového masivu, a to na základě zkoušek realizovaných v laboratořích i v terénu.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět se zabývá praktickými měřeními, která se nejčastěji používají při průzkumných pracích za účelem stanovení vlastností zemin v laboratorních i terénních podmínkách. Předmět tímto navazuje na laboratorní praxi, kterou studenti získali v předmětu Mechanika hornin a zemin. Cílem tohoto předmětu je rozšířit nabyté zkušenosti a praktické dovednosti v oboru stanovování geotechnických charakteristik zeminového prostředí o terénní zkoušky a další pokročilejší laboratorní měření. Cvičení jsou věnována nejen samotnému provádění zkoušek a měření, ale i jejich vyhodnocení a interpretaci naměřených dat. V rámci terénních měření a zkoušek se studenti seznámí s půdním denzitometrem, statickou zatěžovací zkouškou, lehkou dynamickou deskou a lehkou dynamickou penetrací. V laboratorních podmínkách se seznámí s přípravou rekonstituovaných vzorků, upřesní metodiku pro stanovení fyzikálních a popisných vlastností zemin za účelem klasifikace zemin pro inženýrské účely, absolvují zkoušku CBR (Kalifornský poměr únosnosti), zkoušku IBI (Okamžitá hodnota kalifornského poměru únosnosti), modifikovanou Proctorovu zkoušku, zkoušku propustnosti zemin a triaxiální zkoušku.

Povinná literatura:

ŠIMEK, J. (1990). Mechanika zemin. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury. ISBN 80-03-00428-4. Head, K.H.. (2006). Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 1 - Soil Classification and Compaction Tests (3rd Edition). Whittles Publishing. Online version available at: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpMSLTVSC3/manual-soil-laboratory/manual-soil-laboratory Head, K. H. Epps, R. J. (2011). Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 2: Permeability, Shear Strength and Compressibility Tests (3rd Edition). Whittles Publishing. ISBN 978-184-9951-111. HEAD, K.H. a R.J. EPPS. (2013). Manual of soil laboratory testing: Volume III. 3rd edition. Dunbeath: Whittles Publishing. ISBN 978-184-9950-541.

Doporučená literatura:

Normy pojící se k jednotlivým zkouškám.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu Mechanika hornin a zemin

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova praktických cvičení: - Příprava rekonstituovaných vzorků - Indexové a popisné zkoušky zemin - Modifikovaná Proctorova zkouška - IBI - CBR - Triaxiální zkouška - Zkouška propustnosti zemin - Lehká dynamická deska - Lehká dynamická penetrace - Statická zatěžovací deska - Membránový denzitometr

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Podmínky absolvování: - minimální 30 % omluvená neúčast. - odevzdání protokolů z laboratorních měření - zápočtový test Minimální počet získaných bodů 51, maximální 100.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student je povinen se účastnit pravidelných konzultací v rozsahu min. 50% výuky v semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na konzultacích v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.