224-0269/01 – Podzemní stavby (PS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s typologií podzemních staveb. Podzemní stavby dnes pokrývají širokou škálu existencionálních potřeb vyspělé lidské společnosti. Pozornost je věnována úkolům, které tyto stavby mají plnit, požadavkům, které jsou na ně kladeny, a dále koncepčním dispozičním návrhům a konstrukčním řešením jednotlivých jejich částí. Posluchač získá znalosti, které mu zajistí dostatečnou orientaci v problematice, a které jsou nezbytné pro jeho samostatnou praktickou projekční práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na předmět Ražení a vyztužování podzemních a hornických děl. Obsahem předmětu je typologie podzemních objektů, pozornost je věnována podzemním objektům dopravní infrastruktury (silniční tunely, železniční tunely, systémy městských podzemních drah), podzemní infrastruktuře inženýrských sítí (městské sítě, vodní přivaděče), podzemním parkovištím, velkoprostorovým podzemním dílům určeným pro energetiku, skladování, úložiště nebezpečných odpadů. Obsahem předmětu jsou také specifické požadavky, předpisy a normy, plynoucí z provozních podmínek příslušných typů podzemních staveb. Doplňkovou oblastí jsou rovněž báňské podzemní stavby určené k zajištění exploatace surovin.

Povinná literatura:

Klepsatel, F. Výstavba tunelů ve skalních horninách. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 2003, 215 s. ISBN 80-889-0543-5. Klepsatel, F. a kol.Městské podzemní stavby. Bratislava: Jaga Group, 2005, 286 s.ISBN: 80-8076-021-7.

Doporučená literatura:

Aldorf a kol.: podzemní stavby a zakládání staveb - vybrané kapitoly. ES VŠB-TU 1993 Ostrava Barták J.: Podzemní stavby. ČVUT Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí plnit povinnosti předepsané platnými studijními předpisy. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0239 RVPHD Ražení a vyztužování podzemních a hornických děl Povinná
224-0261 TPRH Trhací práce a rozpojování hornin Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tematické okruhy přednášek 1. Úvod, rozdělení - typologie podzemních staveb 2. Silniční a dálniční tunely 3. Železniční tunely 4. Městské podzemní dráhy 5. Městské podzemní inženýrské sítě 6. Podzemní přivaděče vody 7. Podzemní přečerpávací vodní elektrárny 8. Podzemní kaverny 9. Podzemní zásobníky plynu 10. Podzemní zásobníky ropy 11. Podzemní úložiště radioaktivních odpadů 12. Tunely pod hladinou vody 13. Báňská otvírková a přípravná díla V rámci cvičení bude zpracovávan semestrální projekt s obsahem těchto témat: - inženýrsko-geologické podmínky pro výstavbu podzemního díla - metody provádění inženýrskogoelogického průzkumu pro jednotlivé typy podzemních děl - průzkumná štola - klasifikační metody pro podzemní stavby - návrh profilu silničního tunelu - návrh profilu železničního tunelu - návrh profilu kolektoru - zatížení podzemních stav při vysokém a nízkém nadloží

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  20 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování zadaných úkolů z teoretických výpočtových cvičení a absolvování praktických cvičení, nebo zpracování seminární práce na určené téma, pokud je tato aktivita obsahem cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.