224-0273/02 – Hloubení jam a nekonvenční metody výstavby podzemních děl (JNMVPD)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou navrhování a provádění vertikálních hlubokých jam, ukloněných liniových podzemních děl s velkým úklonem a dále nekonvenční metody výstavby podzemních děl, jejichž parametry, nebo realizační podmínky vylučují jejich realizaci standardními postupy výstavby, nebo nedovolují a vylučují přímou účast člověka z výkonu operací výstavby díla (zmrazování, No Dig., Immersed Tunnels, Leached Caverns a další).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem výuky v předmětu je problematika navrhování a provádění vertikálních hlubokých jam, ukloněných liniových podzemních děl s velkým úklonem a dále nekonvenční metody výstavby podzemních děl, jejichž parametry, nebo realizační podmínky vylučují jejich realizaci standardními postupy výstavby, nebo nedovolují a vylučují přímou účast člověka z výkonu operací výstavby díla.

Povinná literatura:

Exner, K.: Hloubení jam. ES VŠB, Ostrava 1986 Klepsatel, F.; Raclavský, J. : Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. Bratislava : JAGA, 2007. ISBN 978-80-8076-053-3.

Doporučená literatura:

Hrabovský, J., Magera, Z., Strnadel, J., Just, L.: Rychlostní hloubení jam v tybinkové oceli a betonové výztuži v OKR. SNTL Praha 1963

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí plnit povinnosti předepsané platnými studijními předpisy. 70% účast na cvičeních, splnění programu úkolů cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Anotace: Obsahem výuky v předmětu je problematika navrhování a provádění vertikálních hlubokých jam, ukloněných liniových podzemních děl s velkým úklonem a dále nekonvenční metody výstavby podzemních děl, jejichž parametry, nebo realizační podmínky vylučují jejich realizaci standardními postupy výstavby, nebo nedovolují a vylučují přímou účast člověka z výkonu operací výstavby díla. Osnova: Tematické okruhy přednášek 1. Úvod, rozdělení jam, jámové objekty 2. Zaústění jámy 3. Povrchová zařízení pro hloubení jam 4. Jámová zařízení pro hloubení 5. Konstrukce jámových ostění 6. Operace hloubicího cyklu, hloubící metody, prohlubování jam 7. Metody dovrchní ražby svislých jam 8. Metody ražby liniových děl s velkým úklonem 9. Metody vrtání svislých a ukloněných liniových děl 10. Zmrazování a ražba ve zmrazeném prostředí 11. Bezvýkopové technologie (No Dig) 12. Immersed Tunnels 13. Leached Caverns Program cvičení Zpracování návrhu technologie hloubení hluboké jámy kruhového průřezu z povrchu Povinná literatura: Exner, K.: Hloubení jam. ES VŠB, Ostrava 1986 Klepsatel, F.; Raclavský, J. : Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. Bratislava : JAGA, 2007. ISBN 978-80-8076-053-3. Proceedings of the Symposium on Shaft Sinking and tunnelling. London : The Institutionn of Mining Engineers, 1960 Stein,D.: Trenchless Technology for Instalation of Cables and Pipelines. Steiner&Partners, 2005. ISBN 3-00-014955-4 Doporučená literatura: Hrabovský, J., Magera, Z., Strnadel, J., Just, L.: Rychlostní hloubení jam v tybinkové oceli a betonové výztuži v OKR. SNTL Praha 1963 Tatiya, R. R. Surface and Underground Excavations – Methods, Techniques and Equipment. A.A. BALKEMA PUBLISHERS LEIDEN.2005. ISBN 90 5809 627 0

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Student musí splnit povinnosti předepsané platnými studijními předpisy. 70% účast na cvičeních, splnění programu úkolů cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování zadaných úkolů z teoretických výpočtových cvičení a absolvování praktických cvičení, nebo zpracování seminární práce na určené téma, pokud je tato aktivita obsahem cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní