224-0274/02 – Technické odstřely a jejich účinky (TO)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Martin Stolárik, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Stolárik, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
STO118 Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na předmět Trhací práce a rozpojování hornin. Obsahem je prohloubení znalostí pro projektování geometrických a výbušinářských parametrů různých typů technických odstřelů. Student získá schopnost samostatně, na základě konkrétního zadání, projektovat parametry technických odstřelů. Zadání může zahrnout požadavek na řádné rozpojení horniny, na odstřely s odhozem materiálu, odstřely charakteru bezvýlomové trhací práce, trhací práce nátřasné nebo destrukční trhací práce. Předpokládá se schopnost navrhnout nejvhodnější typ trhací práce. Student zvládne predikovat velikost škodlivých účinků plánované trhací práce a interpretovat výsledek seismického měření vzhledem k možnému poškození stavebních objektů. Předmět tvoří vhodný předstupeň pro následné studium pro získání oprávnění střelmistrů, resp. technických vedoucích odstřelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět definuje základní pojmy v oboru technických odstřelů. Hlavním cílem je vysvětlit přípravu jednotlivých typů těchto odstřelů, dílčím cílem je zkompletovat znalosti o použití technických odstřelů pro různé účely. Poukázáno je i na analýzu škodlivých účinků trhacích prací se zaměřením na seismické zatížení stavebních objektů (ČSN 73 0040). Seznam témat: Technické odstřely Teorie rozpojení pevných materiálů Princip výpočtu soustředěných náloží Princip rozpojování a výpočtu válcových náloží Základní charakteristiky jednotlivých hromadných odstřelů Projektování hromadných odstřelů Geometrické parametry soustavy náloží Počin a roznět clonových a plošných odstřelů Projektování komorových a kombinovaných odstřelů Technologie hromadných odstřelů Sekundární trhací práce Nátřasný odstřel Trhací práce s řízeným výlomem Trhací práce na stavbách Trhací práce při jednostranných skalních výlomech Trhací práce pro skalní zářezy Trhací práce ve stavebních jamách Trhací práce při destrukcích Škodlivé účinky výbuchu

Povinná literatura:

Dojčár, O., Horký, J., Kořínek, R.: Trhacia technika. Montanex a.s., Ostrava 1996. Kořínek, R.: Trhací práce v lomech. ES VŠB, Ostrava 1988. Bartoš, J., Mečíř, R.: Příručka pro střelmistry v hornictví, stavebnictví a ostatních oborech. SNTL, Praha 1975 ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva. ČNI 1996. Pandula, B., Kondela, J.: Metodológia seizmiky trhacích prác. SSTVP, Banská Bystrica 2010.

Doporučená literatura:

Kaláb, Z.: Seizmická měření v geotechnice. VŠB-TU, FAST, Ostrava 2008. Smetana C. a kol.: Hluk a vibrace. Sdělovací technika, Bruel&Kjaer, Praha1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.inky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Technické odstřely a jejich účinky Technické odstřely a jejich účinky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky - 100% Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování zadaných úkolů z teoretických výpočtových cvičení a absolvování praktických cvičení, nebo zpracování seminární práce na určené téma, pokud je tato aktivita obsahem cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní