224-0275/01 – Průzkumné metody v geotechnice (PMG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1) Naučit studenty projektovat a vést průzkum horninového prostředí pro různé účely 2) Prakticky naučit studenty realizovat průzkumné techniky nepřímého a přímého průzkumu s využitím přístrojového vybavení dostupného na VŠB-TUO 3) Naučit se ekonomicky zhodnotit náklady na průzkum a získané výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Průzkumné metody v geotechnice jsou komplexním předmětem, kde se využívají teoretické znalosti o horninovém prostředí a geotechnických konstrukcích (jejich vlastnostech a chování) s použitím různých průzkumných metod při řešení úkolů v praxi. Základem je vytvoření koncepčního modelu v době projektové přípravy stavby či jakéhokoli zásahu do horninového prostředí a jeho postupné zpřesňování formou observačního modelu s postupem projekčních a realizačních prací na projektu. Studenti se seznámí s přípravou projektu průzkumu, vedení jednotlivých etap průzkumu a plánováním nepřímých a přímých průzkumných technik efektivním způsobem k získání potřebných charakteristik horninového prostředí aplikovatelných v procesu projektování a realizace stavby. To vše v rámci platné legislativy a s využitím normových postupů platných na území ČR.

Povinná literatura:

GONZA\LEZ DE VALLEJO, L. I. AND M. FERRER Geological engineering. Edtion ed. London: CRC Press, 2011. xiv, 678 p. p. ISBN 9780415413527 (hbk.) : ¹59.00 0415413524 (hbk.) : ¹59.00. LOOK, B. G. Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables. Edtion ed. Hoboken: Taylor & Francis, 2007. ISBN 978-0-203-94660-2. ČSN P 73 1005. Inženýrskogeologický průzkum. Praha: Český normalizační institut. 2016. 48 s.

Doporučená literatura:

Jol, Harry M.. (2009). Ground Penetrating Radar Theory and Applications. Elsevier. Online version available at: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpGPRTA00F/ground-penetrating-radar/ground-penetrating-radar

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průzkumné metody v geotechnice Průzkumné metody v geotechnice

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základní právní rámec provádění průzkumu horninového prostředí pro inženýrské účely 2) Horninové prostředí a průzkumné práce v kontextu Eurocode 7 3) České technické normy zabývající se průzkumem horninového prostředí 4) Postup průzkumu horninového prostředí pro různé inženýrské účely 5) Etapy průzkumu 6) Zdroje archivních dat 7) Zpracování koncepčního a observačního modelu zájmové oblasti 8) Nepřímí průzkumné metody (penetrační, geofyzikální) 9) Přímé metody průzkumu (vrtané sondy, kopané sondy, průzkumné štoly) 10) Zpracování 3D modelu zájmové oblasti s využitím dostupných dat 11) Zpracování závěrrečné zprávy průzkumu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Studenti musí aktivně pracovat v průběhu semestru ve výuce, v praktických částech výuky musí splnit jednotlivá zadání. Musí prokázat schopnost naplánovat efektivně průzkumné práce a interpretaci výsledků průzkumu pro běžně typy staveb.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student je povinen se účastnit pravidelných konzultací v rozsahu min. 50% výuky v semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na konzultacích v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní