224-0275/02 – Investigation Methods in Geotechnical Engineering (PMG)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageEnglish
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Průzkumné metody v geotechnice Průzkumné metody v geotechnice

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

Průzkumné metody v geotechnice jsou komplexním předmětem, kde se využívají teoretické znalosti o horninovém prostředí a geotechnických konstrukcích (jejich vlastnostech a chování) s použitím různých průzkumných metod při řešení úkolů v praxi. Základem je vytvoření koncepčního modelu v době projektové přípravy stavby či jakéhokoli zásahu do horninového prostředí a jeho postupné zpřesňování formou observačního modelu s postupem projekčních a realizačních prací na projektu. Studenti se seznámí s přípravou projektu průzkumu, vedení jednotlivých etap průzkumu a plánováním nepřímých a přímých průzkumných technik efektivním způsobem k získání potřebných charakteristik horninového prostředí aplikovatelných v procesu projektování a realizace stavby. To vše v rámci platné legislativy a s využitím normových postupů platných na území ČR.

Compulsory literature:

GONZA\LEZ DE VALLEJO, L. I. AND M. FERRER Geological engineering. Edtion ed. London: CRC Press, 2011. xiv, 678 p. p. ISBN 9780415413527 (hbk.) : ¹59.00 0415413524 (hbk.) : ¹59.00. LOOK, B. G. Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables. Edtion ed. Hoboken: Taylor & Francis, 2007. ISBN 978-0-203-94660-2.

Recommended literature:

Jol, Harry M.. (2009). Ground Penetrating Radar Theory and Applications. Elsevier. Online version available at: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpGPRTA00F/ground-penetrating-radar/ground-penetrating-radar

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Průzkumné metody v geotechnice Průzkumné metody v geotechnice

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Průzkumné metody v geotechnice Průzkumné metody v geotechnice

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit  
        Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation: Students must actively work during the semester in lessons, in practical parts of the course they have to fulfill individual assignments. They must demonstrate the ability to plan efficiently exploratory work and interpret survey results for commonly used building types.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0732A260006) Civil Engineering - Geotechnics and Underground Engineering P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0732A260006) Civil Engineering - Geotechnics and Underground Engineering K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0732A260010) Civil Engineering - Building Materials and Diagnostics of Structures P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0732A260010) Civil Engineering - Building Materials and Diagnostics of Structures K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0732A260012) Civil Engineering - Transport Constructions DOS P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0732A260012) Civil Engineering - Transport Constructions DOS K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0732A260012) Civil Engineering - Transport Constructions DOS P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0732A260012) Civil Engineering - Transport Constructions DOS K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0732A260006) Civil Engineering - Geotechnics and Underground Engineering K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0732A260006) Civil Engineering - Geotechnics and Underground Engineering P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0732A260010) Civil Engineering - Building Materials and Diagnostics of Structures P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0732A260010) Civil Engineering - Building Materials and Diagnostics of Structures K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0732A260006) Civil Engineering - Geotechnics and Underground Engineering P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0732A260006) Civil Engineering - Geotechnics and Underground Engineering K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0732A260010) Civil Engineering - Building Materials and Diagnostics of Structures P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0732A260010) Civil Engineering - Building Materials and Diagnostics of Structures K English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0732A260012) Civil Engineering - Transport Constructions DOS P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0732A260012) Civil Engineering - Transport Constructions DOS K English Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner