224-0901/01 – Matematické a fyzikální modelování v horninovém inženýrství (MFMGI)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Matematické a fyzikální modelování v horninovém inženýrství je seznámit studenta s podstatou matematického a fyzikálního modelování, základními metodami, principy a aplikačními možnostmi jednotlivých metod modelování. Dalším dílčím cílem je pochopení podstaty stochastického přístupu k modelovým výpočtům a využití metod inverzní analýzy. Absolvováním předmětu by měl být student být schopen analyzovat daný problém z hlediska výběru vhodné metody matematického modelování, definovat vstupní data, realizovat odpovídající matematický model a formulovat a analyzovat jeho výsledky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu je problematika matematického a fyzikálního modelování, zahrnující základní principy modelů, výchozí vztahy a rovnice, principy jednotlivých metod modelování (metoda konečných prvků, metoda hraničních prvků, metoda konečných diferencí, metoda oddělených elementů). Dále je student seznamován s principy stochastických metod modelování (simulační metoda Monte Carlo, metoda LHS) a metodami inverzní analýzy a jejich využitím pro objektivizaci vstupních dat matematických modelů a zvýšení jejich vypovídací schopnosti.

Povinná literatura:

Herle,I. Základy matematického modelování v geomechanice. Praha : Karolinum, 2003.

Doporučená literatura:

Herle,I. Základy matematického modelování v geomechanice. Praha : Karolinum, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy matematického a fyzikálního modelování, základní principy, typy metod. 2. Výchozí rovnice a vztahy matematických modelů 3. Základní konstitutivní modely chování zemin a hornin 4. Metoda konečných prvků a její aplikace při řešení úloh z oblasti horninového inženýrství 5. Charakteristika a možnosti aplikace metody hraničních prvků 6. Metoda konečných diferencí, principy, aplikace 7. Metoda oddělených elementů, podstata, aplikační možnosti 8. Stochastické modelování (simulační metoda Monte Carlo, metoda LHS) 9. Inverzní analýza a její využití pro spolehlivější stanovení charakteristik horninového prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.