224-0904/04 – Aplikovaná geomechanika (AG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
SNU02 doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je formulace a interpretace výsledků aplikačních úloh geomechaniky. Student se naučí formulovat geomechanická zadání aplikačních úloh, rozhodovat o věrohodnosti vstupních dat geotechnických a báňských modelů a posoudit, verifikovat a interpretovat výsledky řešení. Dokáže posoudit a stanovit hranice varovných stavů a porovnat jejich míru s výsledky geotechnického monitoringu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje ucelený přehled o základních pracovních metodách aplikované geomechaniky. Jeho základem je teorie pružnosti a pevnosti, inženýrská geologie a mechanika zemin. Obsahem předmětu jsou otázky vlastností hornin a horninových masivů, napjatost a deformace masivu, zatížení výztuže a zatížení a stabilita horninových těles, stabilita svahů a sanace svahových poruch, tlaky zemin na stavební konstrukce, napjatost pod základy staveb a únosnost základové půdy a principy a prostředky geotechnického monitoringu

Povinná literatura:

Šimek J. a kol.:Mechanika zemin, SNTL Praha 1990 Aldorf J.: Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB-TU Ostrav 1999 Vavro M.:Mechanika hornin, SNTL Praha 1970 Rozsypal A.: Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Jaga Group Bratislava 2001

Doporučená literatura:

Hulla J. a kol.: Mechanika zemín a zakladanie stavieb, ALFA Bratislava 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Popisné, fyzikální a mechanické vlastnosti hornin a zemin. 2. Klasifikační systém hornin a zemin pro inženýrské účely. 3. Metody zkoušení pevnostních a přetvárných vlastností hornin a zemin. 4. Zatížení výztuže podzemních děl. 5. Zatížení a únosnost horninových pilířů. 6. Zatížení porubních výztuží při dobývání. 7. Stabilita svahů a svahové deformace. 8. Horské otřesy a metody k jejich předcházení. 9. Geotechnické kategorie. 10. Tlaky zemin na konstrukce. 11. Filtry a podmínky pro konstrukci filtrů. 12. Napjatost pod základy. 13. Geotechnický monitoring. 14. Modelování aplikačních úloh geomechaniky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.