224-0904/04 – Applied Geomechanics (AG)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2010/2011Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
SNU02 doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Applied Geomechanics

Teaching methods

Individual consultations
Other activities

Summary

Předmět poskytuje ucelený přehled o základních pracovních metodách aplikované geomechaniky. Jeho základem je teorie pružnosti a pevnosti, inženýrská geologie a mechanika zemin. Obsahem předmětu jsou otázky vlastností hornin a horninových masivů, napjatost a deformace masivu, zatížení výztuže a zatížení a stabilita horninových těles, stabilita svahů a sanace svahových poruch, tlaky zemin na stavební konstrukce, napjatost pod základy staveb a únosnost základové půdy a principy a prostředky geotechnického monitoringu

Compulsory literature:

Alfreds R. Jumikis. Rock mechanics - 2nd ed.. - Clausthal-Zellerfeld : Trans Tech Publications, 1983 - 613 s. : il. ISBN 0-87849-038-8

Recommended literature:

A. Verruijt.SOIL MECHANICS. Delft University of Technology, 2001, 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

ne

Other requirements

There are no other special requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

geomechanic Descriptive, physical and mechanical properties of rocks and soil.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.