224-0905/04 – Stabilita svahů a sanace poruch svahů (SSSPS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí formulovat geotechnická zadání úloh a vysvětlovat principy a postup řešení. Dokáže rozhodovat o reálnosti geometrických a geotechnických vstupních parametrů matematických modelů. Naučí se vyhodnotit a interpretovat výsledky řešení, posoudit hranice varovných stavů a doporučovat závěry pro další postup řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu jsou postupy, které jsou používány při analýze stability svahových struktur. Při oceňování stability svahů je kladen důraz na přístup k řešení daného úkolu, který je v zásadě dvojí. Inženýrský přístup, který využívá ke stanovení bezpečného sklonu svahu znalostí inženýrsko-geologických poměrů horninového masivu. Vlastní výpočty bývají co možná nejjednudušší a vycházejí z malého počtu fyzikálních a mechanických vlastností. Geotechnický přístup naproti tomu vychází z matematických modelů, které popisují napěťový stav a deformační poměry v celé horninové struktuře. Obsahem předmětu jsou rovněž metody sanace svahových deformací a zásady a instrumentace geotechnického monitoringu při kontrolním sledování chování svahů.

Povinná literatura:

Šimek, J. a kol.: Mechanika zemin. SNTL Praha 1990 Pavlík, J.: Geotechnické způsoby určování stability skalních stěn. SNTL Praha 1981 Rozsypal, A.: Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Jaga Group Bratislava 2001

Doporučená literatura:

Stanek, J., Kořínek, R.: Hornická mechanika zemin - stabilita svahů. Učební texty VŠB Ostrava 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Inženýrskogeologická klasifikace svahových pohybů. Metodiky přístupu k bezpečnému návrhu sklonu svahu. 2. Metody mezní rovnováhy. 3. Metody řešení napjatosti a deformace zemního tělesa. 4. Kritická smyková plocha a předpoklady správného stabilitního řešení. 5. Krátkodobá a dlouhodobá stabilita. 6. Geotechnický monitoring stability svahů. 7. Sanace svahových deformací a metody zvýšení stability svahů. 8. Modelování stability svahů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.