224-0905/04 – Slopes Stability and Slides (SSSPS)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 10+0
Part-time Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will learn to formulate geotechnical task and explain the principles and process solutions. He can decide the feasibility of geometric and geotechnical input parameters of mathematical models. They will learn to evaluate and interpret the results of the solution, consider the boundaries of warning states the conclusions and recommend next steps for the solution.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Obsahem předmětu jsou postupy, které jsou používány při analýze stability svahových struktur. Při oceňování stability svahů je kladen důraz na přístup k řešení daného úkolu, který je v zásadě dvojí. Inženýrský přístup, který využívá ke stanovení bezpečného sklonu svahu znalostí inženýrsko-geologických poměrů horninového masivu. Vlastní výpočty bývají co možná nejjednudušší a vycházejí z malého počtu fyzikálních a mechanických vlastností. Geotechnický přístup naproti tomu vychází z matematických modelů, které popisují napěťový stav a deformační poměry v celé horninové struktuře. Obsahem předmětu jsou rovněž metody sanace svahových deformací a zásady a instrumentace geotechnického monitoringu při kontrolním sledování chování svahů.

Compulsory literature:

Abramson. L. W. at al.[i] Slope stability and stabilization methods[/i]. USA: 1995. ISBN: 0-471-10622-4.

Recommended literature:

Alfreds R. Jumikis. Rock mechanics - 2nd ed.. - Clausthal-Zellerfeld : Trans Tech Publications, 1983 - 613 s. : il. ISBN 0-87849-038-8 A. Verruijt.SOIL MECHANICS. Delft University of Technology, 2001, 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

There are no other special requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Engineering classification of slope movements. Methodologies access to safe slope design.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.