224-0906/01 – Monitoring a inver. analýza v geotechnice (MIAG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšiřovat a prohlubovat znalosti o metodách geotechnického monitoringu, o jejich limitujících faktorech, kritériích výběru monitorovacích zařízení a způsobech vyhodnocení a interpretace výsledků monitorovacích měření. Doktorand by měl absolvováním tohoto předmětu umět stanovit cíle a možnosti monitorovacích měření pro danou konkrétní situaci, navrhnout odpovídající projekt monitoringu, vyhodnotit podmínky instalace jednotlivých monitorovacích zařízení, jejich spolehlivost a vypovídací schopnost a analyzovat a interpretovat výsledky monitorovacích měření. Jedním z dílčích cílů předmětu je seznámit studenta s metodami inverzní analýzy a jejich využitím pro objektivizaci vstupních dat matematických modelů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Obsahem předmětu je podrobný přehled moderních metod geotechnického monitoringu, studium principů jednotlivých monitorovacích zařízení, vhodnosti jejich použití, jejich technických, instalačních a případných dalších omezení. Součástí předmětu je rovněž problematika návrhu projektu monitoringu pro konkrétní reálné situace, a to z hlediska cílů monitoringu,metodické vhodnosti, technologické a metodologické náročnosti realizace monitorovacích měření, správného vyhodnocení a interpretace výsledků měření. Nedílnou součástí výuky jsou rovněž metody inverzní analýzy (sbližovací metody inverzní analýzy, metody přímé optimalizace) a jejich praktická aplikace.

Povinná literatura:

1. Hrubešová, E., Aldorf,J.: Geotechnický monitoring - multimediální výukové texty. Dostupné z: http://fast10.vsb.cz/hrubesova/monit1.html.

Doporučená literatura:

1.Rozsypal, A. (2001): Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Jaga group, Bratislava, 198 stran.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled základních monitorovacích principů a metod 2. Monitoring napětí v horninovém prostředí 3. Monitorovací měření přetvárných projevů v horninovém prostředí a na povrchu 4. Monitoring pórových tlaků a proudění podzemní vody 5. Metody monitoringu napěťo-deformačního stavu ve výztuži 6. Seizmologický monitoring 7. Návrh projektu monitoringu pro podzemní stavby 8. Návrh projektu monitoringu pro svahy a násypy 9. Zásady a metody vyhodnocení výsledků monitorovacích měření 10. Metody a postupy inverzní analýzy (sbližovací metody, metody s využitím přímého optimalizačního postupu)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.