224-0907/04 – Zakládání staveb (ZS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent tohoto předmětu v postgraduálním studiu musí být schopen navrhovat a posuzovat různé typy geotechnických konstrukcí v různých podmínkách.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Obsahově tento předmět navazuje na předměty Zakládání staveb a Zakládání staveb ve složitých podmínkách, které dále prohlubuje a aplikuje na konkrétní situace vyskytující se v praktických úlohách.

Povinná literatura:

Masopust J., Glisníková V.: Zakládání staveb. CERM VUT, Brno, 2007. ISBN 978-80-7204-538-9. Štěpánek Z.: Zakládání staveb. ČVUT, Praha, 1993. Hulla J., Šimek J., Turček P.: Mechanika zemín a zakladanie stavieb. Alfa, Bratislava, 1991.ISBN 80-03-00428-4. Hulla J., Turček P.: Zakladanie stavieb, Bratislava 1999. Masopust J.: Speciální zakládání staveb, 1. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, 141 s. Masopust J.: Speciální zakládání staveb, 2. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006, 150 s. Rozsypal A.: Kontroloní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: JAGA, 2001, 198 s. ISBN ISBN: 80-88905-44-3. Turček P. a kol.: Zakládání staveb. Bratislava: JAGA, 2005, 302 s. ISBN ISBN 80-8076-023-3. Masopust J.: Navrhování základových a pažících konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2012, 220 s. ISBN 978-80-87438-31-2. Masopust J. a kol.: Rizika prací speciálního zakládání staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011, 116 s. ISBN 978-80-87438-10-7. Neset K.: Vlivy poddolování. SNTL, Praha 1984. Masopust J.: Vrtané piloty. Čeněk a Ježek, Praha 1995.

Doporučená literatura:

Aldorf a kol.: Geotechnické stavby. VŠB Ostrava, 1984;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

U závěrečné zkoušky student řeší problematiku zakládání staveb spojenou s tématem jeho disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Průzkum pro stavební účely, klasifikace pro zakládání. Kategorizace podmínek zakládání, faktory determinující návrh základů, plošné základy, hlubinné základy. Výpočet únosnosti a přetváření, podmínky zakládání, zakládání ve zvláštních podmínkách. Metody úpravy vlastností podzákladí, násypy a kontrola jejich hutnění, základové jámy, monitoring základů a podzákladí. Interakce "základ-podloží". Pevnost a přetvárné vlastnosti hornin ve vztahu k základu a jeho podloží. Napjatost v podzákladí, metody řešení, determinující faktory. Vliv horizontálních sil a sil působících uvnitř kontinua, přitížení povrchu, původní napjatost, napjatost pod hlubinnými základy. Přetváření hornin a zemin pod základy. Teorie konsolidace zemin. Mezní stavy základů. Stavební jámy a jejich stabilita. Tlaky zemin na konstrukce. Metoda závislých tlaků. Metody výpočtu kotvení stavebních jam. Monitoring chování podzákladí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE - PhD 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.