224-0908/01 – Konstitutivní modelování geomateriálů (KMG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studium základních konstitutivních vztahů pro popis chování geomateriálů, formulace a vysvětlení základních principů jednotlivých vztahů, jejich určujících materiálových charakteristik a možností jejich aplikace v matematických modelech. Student je seznámen se základními modely lineární a nelineární pružnosti a dále s pokročilejšími konstitutivními modely založenými na teorii plasticity. Dílčím cílem je rovněž formulace, analýza a vzájemná komparace reologických modelů. Student by měl být schopen po absolvování předmětu vyhodnotit vhodnost určitého konstitutivního vztahu pro daný typ horninového prostředí, charakterizovat vstupní data daného konstitutivního vztahu a aplikovat daný model chování v odpovídajícím matematickém modelu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá problematikou chování geomateriálů a odpovídajícím vyjádřením tohoto chování vhodným konstitutivním vztahem (lineárně izotropní pružnost, lineárně anizotropní pružnost, nelineární pružnost, ideální plasticita,Mohr -Coulombova podmínka plasticity,Drucker-Pragerova podmínka plasticity, plasticita se zpevněním, pružno-plastický model Cam-Clay, hypoplastický model, reologické modely).

Povinná literatura:

1. Herle, I. Základy matematického modelování v geomechanice.UK Praha: 2003. ISBN 80-246-0745-X.

Doporučená literatura:

1. Mašín David, Herle Ivo. Vylepšení hypoplastického modelu pro predikce chování jílů v nedrénovaných podmínkách, Acta Geotechnica, 2007, Roč. 2, č. 4, s. 261-268, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky konstitutivního chování geomateriálů 2. Základní vztahy lineární izotropní pružnosti, základní materiálové charakteristiky 3. Lineární anizotropní pružnost 4. Nelineární pružnost, stlačitelnost, smykání, Duncan-Changův model 5. Ideální plasticita, Mohr-Coulombova podmínka plasticity, Drucker-Pragerova podmínka plasticity, plastický potenciál 6. Plastický konstitutivní model chování se zpevněním, model Cam clay 7. Základy hypoplastického konstitutivního modelu 8. Reologické modely , Kelvinův reologický model, Maxwellův reologický model

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.