224-0909/04 – Úprava vlastností hornin a zemin (UVHZ)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmetu je seznámit posluchače s principy metod úpravy hornin a zemin, popisem nejčastěji aplikovaných technologií a praktickými ukázkami jejich aplikace. Absolvováním předmětu posluchač nabude znalostí, které mu zajistí dostatečnou základní orientaci v problematice, které jsou nezbytné pro jeho samostatnou praktickou práci, rozvíjení vlastních odborných poznatků i další jejich prohlubování samostudiem odborné literatury.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Přehled způsobů a metod provádění úprav vlastností horninového prostředí (zemin, skalních hornin). Dočasné, trvalé změny; postupy fyzikální, chemické a ztužující; hutnění, odvodnění, konsolidace, zmrazování, injektování, kotvení, hřebíkování, armování. Ukázky praktických aplikací úpravy vlastností horninového prostředí a horninového materiálu v geotechnických konstrukcích na geotechnických stavbách povrchových, podpovrchových a podzemních.

Povinná literatura:

Povinná literatura k prostudování je individuálně určena na první konzultaci. Doktorand nastuduje minimálně dvě odborné publikace k zadanému tématu. Jedna z publikací musí být cizojazyčná. Publikace nesmí být starší než 10 let.

Doporučená literatura:

Hobst L., Zajíc J.: Kotvení hornin. SNTL Praha, 1975 Exner K.: Speciální metody ražení. Učební texty - ES VŠB Ostrava, 1983 Verfel J.: Injektování hornin a výstavba podzemních stěn. MÚS Bradlo, Bratislava 1992, ISBN 80-7127-043-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování krátké studie z oblasti úprava vlastností hornin a zemin

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení metod úpravy vlastností hornin a zemin, kritérium materiálové - kvalitativní transformace. 2. Metody úpravy beze změny kvalitativních parametrů materiálu - "treatment" 3. Metody úpravy se změnou kvalitativních parametrů materiálu - "improvement" 4. Metody ztužování materiálu implementací umělých struktur - "reinforcement" 5. Injektování 6. Kotvení 7. Zmrazování 8. Metody úpravy prostředí v podzemním stavitelství 9. Metody úpravy zemin v dopravním stavitelství 10. Metody úpravy podloží staveb

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.