224-0911/01 – Rock Disintegration (RH)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemester
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR60 prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to master the problems of rock disintegration blast. It focuses primarily on blasting application works during construction of underground structures, it also deals with applications surface during mining of the building and under. It also includes mastering technology prevention by blasting and the issue of harmful effects especially seismic explosion.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin se zvláštním zřetelem na rozpojování výbuchem trhavinových náloží. Součástí je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží a pod., je obsah zaměřen na rozpojování hornin při klasickém ražení podzemních objektů vč. návrhu základních parametrů odstřelu. Zabývá se i požitím trhavin na povrchu (stavebnictví, lomy, doprava, zemědělství, destrukce apod.) s posouzením škodlivých účinků při výbuchu (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Součástí jsou i ostatní způsoby rozpojování hornin zejména mechanické rozpojování noži či dláty, rozpojení tlakovou vodou a ostatními způsoby . Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zejména v oblasti trhacích prací.

Compulsory literature:

Bhandari, S.[i] Engineer Rock Blasting Operations[/i]. A.A. Balkema, 1997. ISBN: 90-5410-658-1.

Recommended literature:

R. R. Tatiya. Surface and Underground Excavations – Methods, Techniques and Equipment. A.A. BALKEMA PUBLISHERS LEIDEN. ISBN 90 5809 627 0

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Úvod do discipliny - historie rozpojování, základní pojmy, program výuky. 2. Klasické a neklasické rozpojování hornin. 3. Trhací práce - prostředky trhacích prací, vlastnosti a manipulace s nimi. 4. Roznět trhavinových náloží - princip, zapojení, vhodnost a jistota roznětu, nežádoucí roznět, milisekundová trhací technika. 5. Teorie rozpojování hornin výbuchem - základní parametry odstřelů. 6. Technologie trhacích rací při ražení liniových podzemních děl. 7. Trhací práce při ražení podzemních děl velkých průřezů. 8. Technologie šetřící (obrysové trhací práce) - metody, principy, stanovení základních parametrů. 9. Trhací práce bezvýlomová jako prevence nežádoucích geomechanických jevů. 10. Trhací práce při dobývání užitkových nerostů. 11. Omezení trhacích prací při aplikaci ve výbušném prostředí (plynující uhelné doly). 12. Škodlivé účinky výbuchu (vzd. tlak. vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky výbuchu). 13. Mechanické rozpojování hornin (řezání, drcení, vtláčení), aplikace nožů, valivých dlát apod. - razící stroje, tunel. stroje, razící štíty, impaktory.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.