224-0911/02 – Rozpojování hornin (RH)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je zvládnutí problematiky rozpojování hornin výbuchem. Je zaměřena především na aplikaci trhacích prací při výstavbě podzemních objektů, zabývá se také aplikací na povrchu při dobývání ložisek ve stavebnictví a pod. Součástí je i zvládnutí technologie prevenční aplikace odstřelů (bezvýlomová trhací práce) a problematika škodlivých účinků výbuchu zejména seismických.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin se zvláštním zřetelem na rozpojování výbuchem trhavinových náloží. Součástí je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží a pod., je obsah zaměřen na rozpojování hornin při klasickém ražení podzemních objektů vč. návrhu základních parametrů odstřelu. Zabývá se i požitím trhavin na povrchu (stavebnictví, lomy, doprava, zemědělství, destrukce apod.) s posouzením škodlivých účinků při výbuchu (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Součástí jsou i ostatní způsoby rozpojování hornin zejména mechanické rozpojování noži či dláty, rozpojení tlakovou vodou a ostatními způsoby . Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zejména v oblasti trhacích prací.

Povinná literatura:

Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika, Montanex Ostrava 1997 Horký J. : Trhací práce na rozpojování hornin, ES VŠB 1979 Horký J., Kořínek R.: Návody ke cvičením z Trhacích prací, ES VŠB 1978 Zákonné normy a předpisy ČR k problematice trhacích prací

Doporučená literatura:

Pravda, V., Bětík, J.[i] Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii.[/i] Jesenice u Prahy: Montanika o.s., 2010. ISBN: 978-80-254-8542-2. Müncner, E. a kol. [i]Príručka pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov[/i]. SSTVP Banská Bystrica, 2011. ISBN 80-968748-4-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu technické odstřely

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod do discipliny - historie rozpojování, základní pojmy, program výuky. 2. Klasické a neklasické rozpojování hornin. 3. Trhací práce - prostředky trhacích prací, vlastnosti a manipulace s nimi. 4. Roznět trhavinových náloží - princip, zapojení, vhodnost a jistota roznětu, nežádoucí roznět, milisekundová trhací technika. 5. Teorie rozpojování hornin výbuchem - základní parametry odstřelů. 6. Technologie trhacích rací při ražení liniových podzemních děl. 7. Trhací práce při ražení podzemních děl velkých průřezů. 8. Technologie šetřící (obrysové trhací práce) - metody, principy, stanovení základních parametrů. 9. Trhací práce bezvýlomová jako prevence nežádoucích geomechanických jevů. 10. Trhací práce při dobývání užitkových nerostů. 11. Omezení trhacích prací při aplikaci ve výbušném prostředí (plynující uhelné doly). 12. Škodlivé účinky výbuchu (vzd. tlak. vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky výbuchu). 13. Mechanické rozpojování hornin (řezání, drcení, vtláčení), aplikace nožů, valivých dlát apod. - razící stroje, tunel. stroje, razící štíty, impaktory.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku