224-0911/02 – Rock Disintegration (RH)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to master the problems of rock disintegration blast. It focuses primarily on blasting application works during construction of underground structures, it also deals with applications surface during mining of the building and under. It also includes mastering technology prevention by blasting and the issue of harmful effects especially seismic explosion.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin se zvláštním zřetelem na rozpojování výbuchem trhavinových náloží. Součástí je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží a pod., je obsah zaměřen na rozpojování hornin při klasickém ražení podzemních objektů vč. návrhu základních parametrů odstřelu. Zabývá se i požitím trhavin na povrchu (stavebnictví, lomy, doprava, zemědělství, destrukce apod.) s posouzením škodlivých účinků při výbuchu (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Součástí jsou i ostatní způsoby rozpojování hornin zejména mechanické rozpojování noži či dláty, rozpojení tlakovou vodou a ostatními způsoby . Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zejména v oblasti trhacích prací.

Compulsory literature:

Bhandari, S.[i] Engineer Rock Blasting Operations[/i]. A.A. Balkema, 1997. ISBN: 90-5410-658-1.

Recommended literature:

R. R. Tatiya. Surface and Underground Excavations – Methods, Techniques and Equipment. A.A. BALKEMA PUBLISHERS LEIDEN. ISBN 90 5809 627 0

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The aim is tackling the challenges of explosive disintegration of rocks

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The aim is tackling the challenges of explosive disintegration of rocks. It focuses primarily on the application Thaci works during construction of underground structures, also deals with applications the surface mining of construction and the like. It also includes mastering the technology prevention blasting applications (bezvýlomová blasting) and the issue of harmful effects of an explosion in particular seismic.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner