224-0912/04 – Excavation of Underground Opening and Shifting (TRHPO)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The issue of stamping technology of underground structures with special reference to the normal methods of driving, both classically and machine. The technologies are digging pits and shafts vč.jam deep, especially with the application of monolithic poured concrete as a reinforcement of the structure.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Předmět je zaměřen na komplexní řešení technologií ražení a hloubení podzemních objektů aplikací všech dostupných a známých metod tzv.normálního ražení.Zahrnuje problematiku základních znalostí geotechnických vlastností horni-nového prostředí,z toho rezultujících požadavků na výztužní konstrukce,návrh vlastní technologie se strojním vybavením,organizaci pracovních operací razícího cyklu,Z hlediska velikosti díla se zabývá spíše ražením děl menších průřezů.Nezbytnou součástí je i platná legislatíva,zejm. při klasickém ražení pomocí vrtacích a trhacích prací vč. obecných předpisů v oblasti bezpečnosti.

Compulsory literature:

Kolymbas, D.,[i] Tunnelling and Tunnel Mechanics: A Rational Approach to Tunnelling [/i]. Berlin: Springer, c2005, xv, 437 s. ISBN 35-402-5196-0.

Recommended literature:

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

no other requirement

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Stamping technology and excavation of underground objects

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.