224-0913/01 – Seismické zatížení stavebních objektů (SZSO)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět soustřeďuje poznatky týkající se hodnocení seizmického zatížení stavebních objektů v České republice. K posuzování seizmického zatížení zemětřeseními je využíván Eurokód EN 1998, k posuzování zatížení technickými vibracemi je využívána norma ČSN 73 0040. Cílem předmětu je umět stanovit seizmického zatížení objektů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Seizmické zatížení stavebních objektů zahrnuje významnou oblast seizmického inženýrství, předmět seznamuje se základními pojmy a poznatky tohoto oboru. Zde patří především základní interpretace seizmických jevů, práce se spektry pružné odezvy a akcelerogramy. K posuzování seizmického zatížení zemětřeseními je v České republice nově využíván Eurokód 8. S tím souvisí i řada změn oproti dosavadnímu hodnocení podle ČSN 73 0036, mj. nové pojetí mapy seizmických zón. K posuzování zatížení technickými vibracemi je využívána i nadále norma ČSN 73 0040.

Povinná literatura:

Česká technická norma ČSN EN 1998-1: Eurokód 8 (ČNI, září 2006) ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva (ČNI 1996

Doporučená literatura:

Dojčár, O., Horký, J. a Kořínek, R. (1996): Trhacia technika. Montanex, a.s., 421 s. Villaverde, R. (2009): Fundamental Concept of Earthquake Engineering. CRC Press, 949 p. Towhaka, I. (2008): Geotechnical Earthquake Engineering. Springer, 684 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní pojmy zemětřesného inženýrství 2.Přirozená a technická seizmicita 3.Zemětřesení v ČR, seizmické oblasti v ČR 4.EN 1998-1: seizmické zatížení, typy základových půd, spektrum pružné odezvy a jeho parametry, akcelerogramy 5.Navrhování pozemních staveb podle EN 1998-1, analýza konstrukce, posuzování bezpečnosti 6.Posuzování technické seizmicity podle ČSN 73 0040 7.Posuzování trhacích prací podle ČSN 73 0040

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku