224-0913/04 – Seismické zatížení stavebních objektů (SZSO)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět soustřeďuje poznatky týkající se hodnocení seizmického zatížení stavebních objektů v České republice. K posuzování seizmického zatížení zemětřeseními je využíván Eurokód EN 1998, k posuzování zatížení technickými vibracemi je využívána norma ČSN 73 0040. Cílem předmětu je umět stanovit seizmického zatížení objektů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Seizmické zatížení stavebních objektů zahrnuje významnou oblast seizmického inženýrství, předmět seznamuje se základními pojmy a poznatky tohoto oboru. Zde patří především základní interpretace seizmických jevů, práce se spektry pružné odezvy a akcelerogramy. K posuzování seizmického zatížení zemětřeseními je v České republice nově využíván Eurokód 8. S tím souvisí i řada změn oproti dosavadnímu hodnocení podle ČSN 73 0036, mj. nové pojetí mapy seizmických zón. K posuzování zatížení technickými vibracemi je využívána i nadále norma ČSN 73 0040.

Povinná literatura:

Česká technická norma ČSN EN 1998-1: Eurokód 8 (ČNI, září 2006) ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva (ČNI 1996

Doporučená literatura:

Dojčár, O., Horký, J. a Kořínek, R. (1996): Trhacia technika. Montanex, a.s., 421 s. Villaverde, R. (2009): Fundamental Concept of Earthquake Engineering. CRC Press, 949 p. Towhaka, I. (2008): Geotechnical Earthquake Engineering. Springer, 684 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních - budou-li zavedena. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní pojmy zemětřesného inženýrství 2.Přirozená a technická seizmicita 3.Zemětřesení v ČR, seizmické oblasti v ČR 4.EN 1998-1: seizmické zatížení, typy základových půd, spektrum pružné odezvy a jeho parametry, akcelerogramy 5.Navrhování pozemních staveb podle EN 1998-1, analýza konstrukce, posuzování bezpečnosti 6.Posuzování technické seizmicity podle ČSN 73 0040 7.Posuzování trhacích prací podle ČSN 73 0040

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.