224-0915/01 – Geotechnics and Geotechnical Constructions (GGS)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course expands knowledge of a paticular domain ralating to the doctoral study topic foucussing on geotechnical disciplines Mechanics of rocks and soils, Foundation engineering, Implementation of geotechnical design and Costruction technologies. The graduate gets a comprehensive view on the geotechnical engineering, geotechnical constructions and structures tha embrace many constituents.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Záklaní obecné úkoly geotechniky; přehled geotechnických staveb a geotechnických konstrukcí; etapy přípravy, projektování, provádění, provozování, údržby, sanace a likvidace geotechnických staveb; monitoring; modelování; observační metoda; environmentální dopady existence geotechnických staveb. Dle individuálního zájmu podrobný výklad k zvoleným typům geotechnických staveb; podzemní; podpovrchové ražené; bezvýkopové technologie; podpovrchové zasypávané; povrchové přesypávané; jámy; zářezy; násypy; sanační a pod.

Compulsory literature:

Ivan Vaníček, Martin Vaníček : Earth Structures In Transport, Water and Environmental Engineering. Springer Science+Business Media B.V. 2008 SMOLTCZYK, U: Geotechnical Engineering Handbook Volume 1 - 3 . Berlin, Ernst&Sohn 2002

Recommended literature:

Ivan Vaníček, Martin Vaníček : Earth Structures In Transport, Water and Environmental Engineering. Springer Science+Business Media B.V. 2008 SMOLTCZYK, U: Geotechnical Engineering Handbook Volume 1 - 3 . Berlin, Ernst&Sohn 2002

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
224-0201 MH&Z Soil and Rock Mechanics Recommended
224-0202 ZS Foundation Engineering Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod, vymezení termínů geotechnika, geotechnická konstrukce (GK), geotechnická stavba (GS), rozdělení geotechnických staveb 2.Etapy etapy přípravy, projektování, provádění, provozování, monitorování, údržby, sanace a likvidace GS 3.Monitoring a modelování GS; observační metoda 4.Environmentální dopady existence geotechnických staveb 5.Podzemní a podpovrchové GS 6.Bezvýkopové technologie 7.Stavební jámy, zářezy 8.Násypy 9.Geotechnické stavby v netradičních, mimořádných podmínkách – přírodních, realizačních 10.Rizika geotechnických staveb; přírodní; ekonomické; environmentální

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.